Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pre-och postoperativ livskvalitet vid kritisk benischemi

Johansson, Åse (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Målet med kärlkirurgisk behandling vid kritisk benischemi är i allt väsentligt att tillgodose god livskvalitet.Endast ett fåtal studier finns publicerade inom detta ämne. Syftet med studien var att dels undersöka hur livskvaliteten påverkades efter kärlkirurgi vid kritisk benischemi och dels att pröva om det förelåg korrelation mellan pre- och postoperativ livskvalitet. Metod: Arton patienter medverkade i studien. Livskvalitetsinstrumentet SF-36 administerades till patienten preoperativt, en, sex och tolv månader postoperativt. Resultatet av denna studie visade signifikant minskad smärta postoperativt vid alla mättillfällen. Förbättrad fysisk funktion noterades en månad postoperativt. Korrelation mellan pre- och postoperativ rörlighet... (More)
Målet med kärlkirurgisk behandling vid kritisk benischemi är i allt väsentligt att tillgodose god livskvalitet.Endast ett fåtal studier finns publicerade inom detta ämne. Syftet med studien var att dels undersöka hur livskvaliteten påverkades efter kärlkirurgi vid kritisk benischemi och dels att pröva om det förelåg korrelation mellan pre- och postoperativ livskvalitet. Metod: Arton patienter medverkade i studien. Livskvalitetsinstrumentet SF-36 administerades till patienten preoperativt, en, sex och tolv månader postoperativt. Resultatet av denna studie visade signifikant minskad smärta postoperativt vid alla mättillfällen. Förbättrad fysisk funktion noterades en månad postoperativt. Korrelation mellan pre- och postoperativ rörlighet konstaterades. Konklusionen av denna studie som enbart omfattar 18 patienter och med ett bortfall på 47% måste dras med största försiktighet. Kärlkirurgi vid kritisk benischemi tycktes dock ej påverka patientens livskvalitet negativt. Funktionsstatus förbättrades medan välbefinnandet förblev oförändrat. Studier med > 200 patienter som undersöker pre- och postoperativ livskvalitet med SF-36 vid kritisk benischemi vore önskvärt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Åse
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
benischemi, kirurgi, livskvalitet,
language
Swedish
id
2526303
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2526303,
 abstract   = {Målet med kärlkirurgisk behandling vid kritisk benischemi är i allt väsentligt att tillgodose god livskvalitet.Endast ett fåtal studier finns publicerade inom detta ämne. Syftet med studien var att dels undersöka hur livskvaliteten påverkades efter kärlkirurgi vid kritisk benischemi och dels att pröva om det förelåg korrelation mellan pre- och postoperativ livskvalitet. Metod: Arton patienter medverkade i studien. Livskvalitetsinstrumentet SF-36 administerades till patienten preoperativt, en, sex och tolv månader postoperativt. Resultatet av denna studie visade signifikant minskad smärta postoperativt vid alla mättillfällen. Förbättrad fysisk funktion noterades en månad postoperativt. Korrelation mellan pre- och postoperativ rörlighet konstaterades. Konklusionen av denna studie som enbart omfattar 18 patienter och med ett bortfall på 47% måste dras med största försiktighet. Kärlkirurgi vid kritisk benischemi tycktes dock ej påverka patientens livskvalitet negativt. Funktionsstatus förbättrades medan välbefinnandet förblev oförändrat. Studier med > 200 patienter som undersöker pre- och postoperativ livskvalitet med SF-36 vid kritisk benischemi vore önskvärt.},
 author    = {Johansson, Åse},
 keyword   = {benischemi, kirurgi, livskvalitet,},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pre-och postoperativ livskvalitet vid kritisk benischemi},
 year     = {2001},
}