Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bemötande och förstålsen av närstående inom psykiatrisk vård med särskild tonvikt på självmordsproblematik

Borggren, Camilla and Krupic, Samira (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
I Sverige begår årligen ca 1800 människor självmord, och ca 20000 gör självmordsförsök. Var och en av dem som begår en självmordshandling efterlämnar närstående som mycket starkt påverkas av händelsen. Syftet var att försöka belysa hur bemötandet och förståelsen av närstående till psykiskt långtidssjuka, med tonvikt på självmordsproblematik, uppfattas, dels av patienten själv, dels av de närstående. Metoden innebar sökning av 19 relevanta vetenskapliga artiklar via databaser och manuell sökning i referenslistor. Dessa granskades kritiskt och en integrerad analys genomfördes vilket resulterade i följande fem teman: närståendes frågor om varför?; närståendes behov av stöd; roll i omvårdnaden; reaktioner på suicid/suicidförsök samt den... (More)
I Sverige begår årligen ca 1800 människor självmord, och ca 20000 gör självmordsförsök. Var och en av dem som begår en självmordshandling efterlämnar närstående som mycket starkt påverkas av händelsen. Syftet var att försöka belysa hur bemötandet och förståelsen av närstående till psykiskt långtidssjuka, med tonvikt på självmordsproblematik, uppfattas, dels av patienten själv, dels av de närstående. Metoden innebar sökning av 19 relevanta vetenskapliga artiklar via databaser och manuell sökning i referenslistor. Dessa granskades kritiskt och en integrerad analys genomfördes vilket resulterade i följande fem teman: närståendes frågor om varför?; närståendes behov av stöd; roll i omvårdnaden; reaktioner på suicid/suicidförsök samt den självmordsnära patientens situation. De flesta närstående är i stort behov av psykosocialt stöd samt att vara delaktiga i omvårdnaden, vilket sjuksköterskan kan hjälpa dem med, för att de ska klara av att leva med den förändrade livssituationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borggren, Camilla and Krupic, Samira
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
självmord, självmordsförsök, närstående, stöd, medverkan
language
Swedish
id
2526430
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526430,
 abstract   = {I Sverige begår årligen ca 1800 människor självmord, och ca 20000 gör självmordsförsök. Var och en av dem som begår en självmordshandling efterlämnar närstående som mycket starkt påverkas av händelsen. Syftet var att försöka belysa hur bemötandet och förståelsen av närstående till psykiskt långtidssjuka, med tonvikt på självmordsproblematik, uppfattas, dels av patienten själv, dels av de närstående. Metoden innebar sökning av 19 relevanta vetenskapliga artiklar via databaser och manuell sökning i referenslistor. Dessa granskades kritiskt och en integrerad analys genomfördes vilket resulterade i följande fem teman: närståendes frågor om varför?; närståendes behov av stöd; roll i omvårdnaden; reaktioner på suicid/suicidförsök samt den självmordsnära patientens situation. De flesta närstående är i stort behov av psykosocialt stöd samt att vara delaktiga i omvårdnaden, vilket sjuksköterskan kan hjälpa dem med, för att de ska klara av att leva med den förändrade livssituationen.},
 author    = {Borggren, Camilla and Krupic, Samira},
 keyword   = {självmord, självmordsförsök, närstående, stöd, medverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bemötande och förstålsen av närstående inom psykiatrisk vård med särskild tonvikt på självmordsproblematik},
 year     = {2001},
}