Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det cancersjuka barnet

Birgersson, Gabriella (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
En litteraturstudie som berör ämnet föräldrar till cancersjuka barn. Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser när ett barn får cancer samt att identifiera vilka omvårdnadsbehov föräldrarna har under barnets sjukhusvistelse. Studien är baserad på tio vetenskapliga artiklar som sökts via CINAHL och Spriline samt manuell sökning. Efter analysen av artiklarna kunde sex teman urskiljas för föräldrarnas upplevelser. Dessa var; föräldrarnaskänslor och reaktioner, syskonens reaktioner och situation, den förändrade familjesituationen, att stå i kampen, arbetssituation och ekonomi samt framtiden. Teman tillhörande omvårdnadsbehoven blev; det emotionella och sociala stödet samt praktiskt stöd. Det framkom att föräldrarna... (More)
En litteraturstudie som berör ämnet föräldrar till cancersjuka barn. Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser när ett barn får cancer samt att identifiera vilka omvårdnadsbehov föräldrarna har under barnets sjukhusvistelse. Studien är baserad på tio vetenskapliga artiklar som sökts via CINAHL och Spriline samt manuell sökning. Efter analysen av artiklarna kunde sex teman urskiljas för föräldrarnas upplevelser. Dessa var; föräldrarnaskänslor och reaktioner, syskonens reaktioner och situation, den förändrade familjesituationen, att stå i kampen, arbetssituation och ekonomi samt framtiden. Teman tillhörande omvårdnadsbehoven blev; det emotionella och sociala stödet samt praktiskt stöd. Det framkom att föräldrarna genomgår en traumatisk kris där närheten till det sjuka barnet blir livets centrum medan äktenskapet, familjens övriga barn, släkt och vänner samt arbete och ekonomi blir perifera problem som är svåra att hantera i sorgen. Den omvårdnad föräldrarna önskar är emotionellt och praktiskt stöd i form av kontaktsjuksköterska och medmänsklighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Birgersson, Gabriella
supervisor
organization
alternative title
Föräldrars omvårdnadsbehov och upplevelser av barnets sjukdom. En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barncancer, föräldrars upplevelser, omvårdnadsbehov
language
Swedish
id
2526455
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526455,
 abstract   = {En litteraturstudie som berör ämnet föräldrar till cancersjuka barn. Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser när ett barn får cancer samt att identifiera vilka omvårdnadsbehov föräldrarna har under barnets sjukhusvistelse. Studien är baserad på tio vetenskapliga artiklar som sökts via CINAHL och Spriline samt manuell sökning. Efter analysen av artiklarna kunde sex teman urskiljas för föräldrarnas upplevelser. Dessa var; föräldrarnaskänslor och reaktioner, syskonens reaktioner och situation, den förändrade familjesituationen, att stå i kampen, arbetssituation och ekonomi samt framtiden. Teman tillhörande omvårdnadsbehoven blev; det emotionella och sociala stödet samt praktiskt stöd. Det framkom att föräldrarna genomgår en traumatisk kris där närheten till det sjuka barnet blir livets centrum medan äktenskapet, familjens övriga barn, släkt och vänner samt arbete och ekonomi blir perifera problem som är svåra att hantera i sorgen. Den omvårdnad föräldrarna önskar är emotionellt och praktiskt stöd i form av kontaktsjuksköterska och medmänsklighet.},
 author    = {Birgersson, Gabriella},
 keyword   = {barncancer, föräldrars upplevelser, omvårdnadsbehov},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det cancersjuka barnet},
 year     = {2001},
}