Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska och invandrarbarns besöksfrekvens inom barnhälsovården

Eriksson, Ingegerd and Petersson, Karin (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Den ökade invandringen i Sverige innebär en förändrad arbetssituation för personalen inom barnhälsovården. Detta faktum samt ökade krav på effektivitet inom vården ledde till ett intresse att undersöka besöksfrekvens inom barnhälsovården för svenska och invandrarbarn. Syftet med studien var att undersöka om invandrarbarn hade en avvikande besöksfrekvens inom barnhälsovården jämfört med svenska barn och om eventuellskillnad i besöksfrekvens mellan de två barngrupperna var bestående från spädbarnstiden ända fram till småbarnstiden. Metoden som användes var journalgranskning av 166 barnhälsovårdsjournaler tillhörande barnhälsovården i Malmö. Resultatet visade att invandrarbarn 0- 4 år besökte barnhälsovården i mindre utsträckning. Skillnaden... (More)
Den ökade invandringen i Sverige innebär en förändrad arbetssituation för personalen inom barnhälsovården. Detta faktum samt ökade krav på effektivitet inom vården ledde till ett intresse att undersöka besöksfrekvens inom barnhälsovården för svenska och invandrarbarn. Syftet med studien var att undersöka om invandrarbarn hade en avvikande besöksfrekvens inom barnhälsovården jämfört med svenska barn och om eventuellskillnad i besöksfrekvens mellan de två barngrupperna var bestående från spädbarnstiden ända fram till småbarnstiden. Metoden som användes var journalgranskning av 166 barnhälsovårdsjournaler tillhörande barnhälsovården i Malmö. Resultatet visade att invandrarbarn 0- 4 år besökte barnhälsovården i mindre utsträckning. Skillnaden var inte bestående utan invandrarbarn besökte barnhälsovården något mer än svenska barn under småbarnstiden. Störst skillnad i besöksfrekvens var det mellan svenska- och invandrarpojkar 0- 12 månader. Den högsta besöksfrekvensen hade svenska förstföderskor. Stor spridning i besöksfrekvens fanns i båda barngrupperna. Telefon och gruppbesök förekom i liten utsträckning i båda barngrupperna (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Ingegerd and Petersson, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barn, barnhälsovård, besöksfrekvens, svenska barn, invandrar barn
language
Swedish
id
2526488
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526488,
 abstract   = {Den ökade invandringen i Sverige innebär en förändrad arbetssituation för personalen inom barnhälsovården. Detta faktum samt ökade krav på effektivitet inom vården ledde till ett intresse att undersöka besöksfrekvens inom barnhälsovården för svenska och invandrarbarn. Syftet med studien var att undersöka om invandrarbarn hade en avvikande besöksfrekvens inom barnhälsovården jämfört med svenska barn och om eventuellskillnad i besöksfrekvens mellan de två barngrupperna var bestående från spädbarnstiden ända fram till småbarnstiden. Metoden som användes var journalgranskning av 166 barnhälsovårdsjournaler tillhörande barnhälsovården i Malmö. Resultatet visade att invandrarbarn 0- 4 år besökte barnhälsovården i mindre utsträckning. Skillnaden var inte bestående utan invandrarbarn besökte barnhälsovården något mer än svenska barn under småbarnstiden. Störst skillnad i besöksfrekvens var det mellan svenska- och invandrarpojkar 0- 12 månader. Den högsta besöksfrekvensen hade svenska förstföderskor. Stor spridning i besöksfrekvens fanns i båda barngrupperna. Telefon och gruppbesök förekom i liten utsträckning i båda barngrupperna},
 author    = {Eriksson, Ingegerd and Petersson, Karin},
 keyword   = {barn, barnhälsovård, besöksfrekvens, svenska barn, invandrar barn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska och invandrarbarns besöksfrekvens inom barnhälsovården},
 year     = {2001},
}