Advanced

Vårdsökande 75 år och äldre inom akutsjukvård

Dettmark, Viveca (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Studien belyser orsaker till att äldre söker akutsjukvård, huruvida akutsjukvården är en adekvat vårdnivå för de äldre samt om sam-verkan mellan sjukhus primärvård och kommunal omsorg är till-räcklig för att tillgodose de äldres behov. Studien genomfördes som enkätstudie och omfattade vårdsökande 75 år och äldre som konsekutivt under en fyraveckorsperiod 1998 sökte akutsjukvård på två sjukhus. Av samtliga vårdsökande var 24,4% 75 år och äldre, 47 % var ensamboende, kvinnorna var i majoritet (56,8%). Merparten (66,5%) sökte för internmedicinska åkommor. En tredjedel sökte för samma åkomma som tidigare, en femtedel hade sökt akut vård för mindre än en månad sedan och 14% hade vårdats inneliggande för mindre än en månad sedan. Av de äldre... (More)
Studien belyser orsaker till att äldre söker akutsjukvård, huruvida akutsjukvården är en adekvat vårdnivå för de äldre samt om sam-verkan mellan sjukhus primärvård och kommunal omsorg är till-räcklig för att tillgodose de äldres behov. Studien genomfördes som enkätstudie och omfattade vårdsökande 75 år och äldre som konsekutivt under en fyraveckorsperiod 1998 sökte akutsjukvård på två sjukhus. Av samtliga vårdsökande var 24,4% 75 år och äldre, 47 % var ensamboende, kvinnorna var i majoritet (56,8%). Merparten (66,5%) sökte för internmedicinska åkommor. En tredjedel sökte för samma åkomma som tidigare, en femtedel hade sökt akut vård för mindre än en månad sedan och 14% hade vårdats inneliggande för mindre än en månad sedan. Av de äldre vårdsökande fick 42,6% stanna kvar på sjukhuset för observation och behandling. Man fann att akutmottagningen var lämplig vård-nivå för 84,9% av de äldre vårdsökande. Avseende samverkan med primärvård och kommunal omsorg togs från akutmottagning-arna olika kontakter för var tredje patient i undersökningsgruppen. På vårdavdelning skedde vårdplanering för mer än var annan pati-ent, vårdplan för fortsatt behandling fanns för 59% av patienterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dettmark, Viveca
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
äldre,akutsjukvård,akutmottagning
language
Swedish
id
2526513
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526513,
 abstract   = {Studien belyser orsaker till att äldre söker akutsjukvård, huruvida akutsjukvården är en adekvat vårdnivå för de äldre samt om sam-verkan mellan sjukhus primärvård och kommunal omsorg är till-räcklig för att tillgodose de äldres behov. Studien genomfördes som enkätstudie och omfattade vårdsökande 75 år och äldre som konsekutivt under en fyraveckorsperiod 1998 sökte akutsjukvård på två sjukhus. Av samtliga vårdsökande var 24,4% 75 år och äldre, 47 % var ensamboende, kvinnorna var i majoritet (56,8%). Merparten (66,5%) sökte för internmedicinska åkommor. En tredjedel sökte för samma åkomma som tidigare, en femtedel hade sökt akut vård för mindre än en månad sedan och 14% hade vårdats inneliggande för mindre än en månad sedan. Av de äldre vårdsökande fick 42,6% stanna kvar på sjukhuset för observation och behandling. Man fann att akutmottagningen var lämplig vård-nivå för 84,9% av de äldre vårdsökande. Avseende samverkan med primärvård och kommunal omsorg togs från akutmottagning-arna olika kontakter för var tredje patient i undersökningsgruppen. På vårdavdelning skedde vårdplanering för mer än var annan pati-ent, vårdplan för fortsatt behandling fanns för 59% av patienterna.},
 author    = {Dettmark, Viveca},
 keyword   = {äldre,akutsjukvård,akutmottagning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdsökande 75 år och äldre inom akutsjukvård},
 year     = {2001},
}