Advanced

Delegering inom kommunal hemsjukvård

Chow, Judy and Linderholt, Christina (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors respektive övrig vårdpersonals, i kommunal hemtjänst/hemsjukvård, upplevelser gällande delegering samt att belysa säkerheten i delegeringsförfarandet gentemot gällande författningar. Studien bygger på en enkätundersökning omfattande 23 sjuksköterskor och 96 hemsjukvårdspersonal ifrån tio olika hemsjukvårdsenheter i två kommuner i södra Sverige. Studien visade att sjuksköterskorna uppfattade delegering mest som en arbetsbörda genom ansvar för ett för stort antal delegeringar. Tjugofem till trettio delegeringar per sjuksköterska anses rimligt men resultatet visade att flera hade ansvar för över 100. Detta medförde stress och osäkerhet i delegeringsförfarandet och ledde till att... (More)
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors respektive övrig vårdpersonals, i kommunal hemtjänst/hemsjukvård, upplevelser gällande delegering samt att belysa säkerheten i delegeringsförfarandet gentemot gällande författningar. Studien bygger på en enkätundersökning omfattande 23 sjuksköterskor och 96 hemsjukvårdspersonal ifrån tio olika hemsjukvårdsenheter i två kommuner i södra Sverige. Studien visade att sjuksköterskorna uppfattade delegering mest som en arbetsbörda genom ansvar för ett för stort antal delegeringar. Tjugofem till trettio delegeringar per sjuksköterska anses rimligt men resultatet visade att flera hade ansvar för över 100. Detta medförde stress och osäkerhet i delegeringsförfarandet och ledde till att patientsäkerheten inte kunde säkerställas. Hemsjukvårdspersonalen uppfattade delegering som en möjlighet till utveckling och omväxling men samtidigt upplevde de rädsla för att göra fel eftersom ansvaret emellanåt var för stort. Riktlinjer och rutiner för delegeringsförfarandet saknades till viss del. I studien framkom att 57% av sjuksköterskorna någon gång känt sig tvungna att delegera samt att 25% av hemsjukvårdspersonalen känt sig tvungna att ta emot delegering för att verksamheten ska fungera (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chow, Judy and Linderholt, Christina
supervisor
organization
alternative title
Ur sjuksköterskornas respektive hemsjukvårdspersonalens perspektiv.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
delegering, hemsjukvård, säkerhet, sjuksköterska, vårdpersonal, läkemedelshantering
language
Swedish
id
2526530
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526530,
 abstract   = {Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors respektive övrig vårdpersonals, i kommunal hemtjänst/hemsjukvård, upplevelser gällande delegering samt att belysa säkerheten i delegeringsförfarandet gentemot gällande författningar. Studien bygger på en enkätundersökning omfattande 23 sjuksköterskor och 96 hemsjukvårdspersonal ifrån tio olika hemsjukvårdsenheter i två kommuner i södra Sverige. Studien visade att sjuksköterskorna uppfattade delegering mest som en arbetsbörda genom ansvar för ett för stort antal delegeringar. Tjugofem till trettio delegeringar per sjuksköterska anses rimligt men resultatet visade att flera hade ansvar för över 100. Detta medförde stress och osäkerhet i delegeringsförfarandet och ledde till att patientsäkerheten inte kunde säkerställas. Hemsjukvårdspersonalen uppfattade delegering som en möjlighet till utveckling och omväxling men samtidigt upplevde de rädsla för att göra fel eftersom ansvaret emellanåt var för stort. Riktlinjer och rutiner för delegeringsförfarandet saknades till viss del. I studien framkom att 57% av sjuksköterskorna någon gång känt sig tvungna att delegera samt att 25% av hemsjukvårdspersonalen känt sig tvungna att ta emot delegering för att verksamheten ska fungera},
 author    = {Chow, Judy and Linderholt, Christina},
 keyword   = {delegering, hemsjukvård, säkerhet, sjuksköterska, vårdpersonal, läkemedelshantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Delegering inom kommunal hemsjukvård},
 year     = {2001},
}