Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patientupplevelser av respiratorbehandling efter hjärtkirurgi

Cramer Nordqvist, Kirsten and Hellmark, Ann (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Efter hjärtkirurgi respiratorbehandlas patienterna endast en kort tid, men påfrestningen är den samma vare sig respiratortiden är kort eller lång. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av respiratorbehandling efter hjärtkirurgi. Syftet var även att undersöka samband mellan hågkomsten av respiratorbehandling och perfusionstid samt mellan hågkomsten och givna analgetika respektive sedativa läkemedel. Metodtriangulering användes i form av journalgranskning, standardiserat frågeformulär samt semistrukturerad intervju. Tjugoen patienter som genomgått elektiv hjärtkirurgi ingick i studien. Samband mellan hågkomsten av respiratorbehandling relaterat till perfusionstid eller till läkemedel kunde inte påvisas. De flesta av... (More)
Efter hjärtkirurgi respiratorbehandlas patienterna endast en kort tid, men påfrestningen är den samma vare sig respiratortiden är kort eller lång. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av respiratorbehandling efter hjärtkirurgi. Syftet var även att undersöka samband mellan hågkomsten av respiratorbehandling och perfusionstid samt mellan hågkomsten och givna analgetika respektive sedativa läkemedel. Metodtriangulering användes i form av journalgranskning, standardiserat frågeformulär samt semistrukturerad intervju. Tjugoen patienter som genomgått elektiv hjärtkirurgi ingick i studien. Samband mellan hågkomsten av respiratorbehandling relaterat till perfusionstid eller till läkemedel kunde inte påvisas. De flesta av patienterna kunde beskriva sina upplevelser i samband med respiratorbehandlingen. De kände sig trygga, då personalen var närvarande hela tiden. Den preoperativa informationen var av stor betydelse för deras förmåga till icke verbal kommunikation. Vidare beskrev patienterna smärta och heshet som en följd av endotrackealtuben. De hjärtopererade patienterna hade en god förmåga att acceptera och hantera obehagliga upplevelser. Detta kan bero på att patienterna var mycket motiverade till operation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cramer Nordqvist, Kirsten and Hellmark, Ann
supervisor
organization
alternative title
Faktorer relaterade till upplevelsen.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
analgesi, hjärtkirurgi, patientupplevelser, postoperativ respiratorbehandling, sedering
language
Swedish
id
2526539
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526539,
 abstract   = {Efter hjärtkirurgi respiratorbehandlas patienterna endast en kort tid, men påfrestningen är den samma vare sig respiratortiden är kort eller lång. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av respiratorbehandling efter hjärtkirurgi. Syftet var även att undersöka samband mellan hågkomsten av respiratorbehandling och perfusionstid samt mellan hågkomsten och givna analgetika respektive sedativa läkemedel. Metodtriangulering användes i form av journalgranskning, standardiserat frågeformulär samt semistrukturerad intervju. Tjugoen patienter som genomgått elektiv hjärtkirurgi ingick i studien. Samband mellan hågkomsten av respiratorbehandling relaterat till perfusionstid eller till läkemedel kunde inte påvisas. De flesta av patienterna kunde beskriva sina upplevelser i samband med respiratorbehandlingen. De kände sig trygga, då personalen var närvarande hela tiden. Den preoperativa informationen var av stor betydelse för deras förmåga till icke verbal kommunikation. Vidare beskrev patienterna smärta och heshet som en följd av endotrackealtuben. De hjärtopererade patienterna hade en god förmåga att acceptera och hantera obehagliga upplevelser. Detta kan bero på att patienterna var mycket motiverade till operation.},
 author    = {Cramer Nordqvist, Kirsten and Hellmark, Ann},
 keyword   = {analgesi, hjärtkirurgi, patientupplevelser, postoperativ respiratorbehandling, sedering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patientupplevelser av respiratorbehandling efter hjärtkirurgi},
 year     = {2001},
}