Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omvårdnadsepikrisens betydelse för kommunikationen mellan sluten och öppen vård

Heidfors, Kristin (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att undersöka huruvida distriktssköterskor får tilldelat sig omvårdnadsepikriser från den slutna vården och om denna används för att säkerställa den fortsatta omvårdnaden för patienten. Urvalet bestod av distriktssköterskor som arbetar dagtid i Malmö. Undersökningen genomfördes med enkäter innehållande både slutna och öppna frågor. Resultatet visade att omvårdnadsepikriser ansågs vara en bra kommunikationslänk mellan vårdinstanserna. En del distriktssköterskor saknade medicinska epikriser för att få en helhetsbild av patientens omvårdnadsbehov vidare ansågs att telefonkontakt var ett nödvändigt komplement för att tydliggöra oklarheter.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heidfors, Kristin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikation, omvårdnadsepikris, dokumentation, distriktssköterska
language
Swedish
id
2526544
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526544,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka huruvida distriktssköterskor får tilldelat sig omvårdnadsepikriser från den slutna vården och om denna används för att säkerställa den fortsatta omvårdnaden för patienten. Urvalet bestod av distriktssköterskor som arbetar dagtid i Malmö. Undersökningen genomfördes med enkäter innehållande både slutna och öppna frågor. Resultatet visade att omvårdnadsepikriser ansågs vara en bra kommunikationslänk mellan vårdinstanserna. En del distriktssköterskor saknade medicinska epikriser för att få en helhetsbild av patientens omvårdnadsbehov vidare ansågs att telefonkontakt var ett nödvändigt komplement för att tydliggöra oklarheter.},
 author    = {Heidfors, Kristin},
 keyword   = {kommunikation, omvårdnadsepikris, dokumentation, distriktssköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnadsepikrisens betydelse för kommunikationen mellan sluten och öppen vård},
 year     = {2001},
}