Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppföljning av patienter med hjärtsvikt-fokuserat på följsamhet till läkemedelsbehandling

Mattsson, Lena and Ohlsson, Åsa (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande syndrom orsakat av ofta irreversibla skador på hjärtmuskeln. Över 200 000 patienter i Sverige beräknas lida av hjärtsvikt, ett syndrom som slukar stora sjukvårdsresurser personalmässigt såväl som ekonomiskt. Syftet med studien var att undersöka hur uppföljningen hos patienter med hjärtsvikt upplevs ur patientens perspektiv fokuserat på följsamheten till läkemedelsbehandlingen. Denna kvalitativa semistrukturerade intervjustudie omfattade femton polikliniska patienter med hjärtsvikt med uppföljning på dagvårdsmottagning på en hjärtsviktsavdelning. Resultatet visade att de flesta patienter ansåg erhållen information som viktig och tillräcklig. Det fanns en viss överskådlig kunskap om olika läkemedels... (More)
Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande syndrom orsakat av ofta irreversibla skador på hjärtmuskeln. Över 200 000 patienter i Sverige beräknas lida av hjärtsvikt, ett syndrom som slukar stora sjukvårdsresurser personalmässigt såväl som ekonomiskt. Syftet med studien var att undersöka hur uppföljningen hos patienter med hjärtsvikt upplevs ur patientens perspektiv fokuserat på följsamheten till läkemedelsbehandlingen. Denna kvalitativa semistrukturerade intervjustudie omfattade femton polikliniska patienter med hjärtsvikt med uppföljning på dagvårdsmottagning på en hjärtsviktsavdelning. Resultatet visade att de flesta patienter ansåg erhållen information som viktig och tillräcklig. Det fanns en viss överskådlig kunskap om olika läkemedels verknings-mekanismer. Följsamheten till läkemedelsbehandlingen upplevdes som okomplicerad samtidigt som egna läkemedelsjusteringar förekom. Kontinuerlig uppföljning upplevdes som en trygghet. Bristande läkarkontinuitet upplevdes med visst missnöje men förtroendet för läkare och sjuksköterska var stort. Anhörigstöd såväl av praktisk som psykosocial karaktär upplevdes ofta vara av avgörande betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Lena and Ohlsson, Åsa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hjärtsvikt, uppföljning, följsamhet till läkemedelsbehandling, upplevelse, information, kunskap, patient
language
Swedish
id
2526548
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526548,
 abstract   = {Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande syndrom orsakat av ofta irreversibla skador på hjärtmuskeln. Över 200 000 patienter i Sverige beräknas lida av hjärtsvikt, ett syndrom som slukar stora sjukvårdsresurser personalmässigt såväl som ekonomiskt. Syftet med studien var att undersöka hur uppföljningen hos patienter med hjärtsvikt upplevs ur patientens perspektiv fokuserat på följsamheten till läkemedelsbehandlingen. Denna kvalitativa semistrukturerade intervjustudie omfattade femton polikliniska patienter med hjärtsvikt med uppföljning på dagvårdsmottagning på en hjärtsviktsavdelning. Resultatet visade att de flesta patienter ansåg erhållen information som viktig och tillräcklig. Det fanns en viss överskådlig kunskap om olika läkemedels verknings-mekanismer. Följsamheten till läkemedelsbehandlingen upplevdes som okomplicerad samtidigt som egna läkemedelsjusteringar förekom. Kontinuerlig uppföljning upplevdes som en trygghet. Bristande läkarkontinuitet upplevdes med visst missnöje men förtroendet för läkare och sjuksköterska var stort. Anhörigstöd såväl av praktisk som psykosocial karaktär upplevdes ofta vara av avgörande betydelse.},
 author    = {Mattsson, Lena and Ohlsson, Åsa},
 keyword   = {hjärtsvikt, uppföljning, följsamhet till läkemedelsbehandling, upplevelse, information, kunskap, patient},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppföljning av patienter med hjärtsvikt-fokuserat på följsamhet till läkemedelsbehandling},
 year     = {2001},
}