Advanced

Kvalitetssäkring - behövs det?

Jönsson, Sara (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Studiens syfte var att genom intervjuer utröna vilka faktorer som spelar in för optimal kvalitetssäkring samt lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter av och åsikter om kvalitetssäkring. Sammanlagt var det sju sjuksköterskor, på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Lund, som blev intervjuade. I intervjuerna framkom det att överlag ses kvalitetssäkring som positivt för både verksamheten och för den personliga utvecklingen. Det framkom även att flera faktorer påverkar kvalitetssäkringsarbetet, som t ex information och feedback, engagemang och stöd från ledningen samt val av metod. Bristen på tid var en av orsakerna till att kvalitetssäkring ibland sågs som en börda. Sjuksköterskor i arbetsledande ställning såg även kvalitetssäkring... (More)
Studiens syfte var att genom intervjuer utröna vilka faktorer som spelar in för optimal kvalitetssäkring samt lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter av och åsikter om kvalitetssäkring. Sammanlagt var det sju sjuksköterskor, på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Lund, som blev intervjuade. I intervjuerna framkom det att överlag ses kvalitetssäkring som positivt för både verksamheten och för den personliga utvecklingen. Det framkom även att flera faktorer påverkar kvalitetssäkringsarbetet, som t ex information och feedback, engagemang och stöd från ledningen samt val av metod. Bristen på tid var en av orsakerna till att kvalitetssäkring ibland sågs som en börda. Sjuksköterskor i arbetsledande ställning såg även kvalitetssäkring som ett verktyg för arbetsledning. Det framkom att ett närmare samarbete över gränserna, både mellan kliniker och personalkategorier, vore önskvärt för att en förbättring av kvaliteten skall komma till stånd. Slutsatsen blev att kvalitetssäkring är en väsentlig del av omvårdnaden och bör vara integrerat i det dagliga arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Sara
supervisor
organization
alternative title
En studie om sjuksköterskors erfarenheter av kvalitetssäkring och dess betydelse i vården.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvalitetssäkring, omvårdnad, kvalitet, kvalitetssystem, arbetsledning
language
Swedish
id
2526558
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526558,
 abstract   = {Studiens syfte var att genom intervjuer utröna vilka faktorer som spelar in för optimal kvalitetssäkring samt lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter av och åsikter om kvalitetssäkring. Sammanlagt var det sju sjuksköterskor, på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Lund, som blev intervjuade. I intervjuerna framkom det att överlag ses kvalitetssäkring som positivt för både verksamheten och för den personliga utvecklingen. Det framkom även att flera faktorer påverkar kvalitetssäkringsarbetet, som t ex information och feedback, engagemang och stöd från ledningen samt val av metod. Bristen på tid var en av orsakerna till att kvalitetssäkring ibland sågs som en börda. Sjuksköterskor i arbetsledande ställning såg även kvalitetssäkring som ett verktyg för arbetsledning. Det framkom att ett närmare samarbete över gränserna, både mellan kliniker och personalkategorier, vore önskvärt för att en förbättring av kvaliteten skall komma till stånd. Slutsatsen blev att kvalitetssäkring är en väsentlig del av omvårdnaden och bör vara integrerat i det dagliga arbetet.},
 author    = {Jönsson, Sara},
 keyword   = {kvalitetssäkring, omvårdnad, kvalitet, kvalitetssystem, arbetsledning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvalitetssäkring - behövs det?},
 year     = {2001},
}