Advanced

Cancerpatienters uppfattning om sin smärta och smärtlindring

Eskilsson, Karin and Johansson, Charlotte (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Smärta är ett centralt problem inom cancersjukvården och det antas att så många som 60% av cancerpatienterna ej får tillräcklig smärtlindring. Detta kan ha många orsaker, exempelvis okunskap hos sjuksköterskan, inadekvat vårdorganisation och obefogad rädsla hos patienterna. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det förekom hinder hos cancerpatienter i Sverige att rapportera sin smärta. En kvantitativ forskningsmetod i form av enkätstudier användes. Slutmaterialet bestod av 41 enkätsvar. Studien visade att det förelåg hinder hos svenska cancerpatienter att rapportera smärta, och att dessa hinder gjorde det svårare för patienten att uppnå adekvat smärtlindring. Dessutom var oviljan att inta analgetika större i den patientgrupp... (More)
Smärta är ett centralt problem inom cancersjukvården och det antas att så många som 60% av cancerpatienterna ej får tillräcklig smärtlindring. Detta kan ha många orsaker, exempelvis okunskap hos sjuksköterskan, inadekvat vårdorganisation och obefogad rädsla hos patienterna. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det förekom hinder hos cancerpatienter i Sverige att rapportera sin smärta. En kvantitativ forskningsmetod i form av enkätstudier användes. Slutmaterialet bestod av 41 enkätsvar. Studien visade att det förelåg hinder hos svenska cancerpatienter att rapportera smärta, och att dessa hinder gjorde det svårare för patienten att uppnå adekvat smärtlindring. Dessutom var oviljan att inta analgetika större i den patientgrupp där det förelåg flest hinder. De patientupplevda hindren till att rapportera smärta kan förebyggas med hjälp av adekvat information från sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal till patient och anhöriga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eskilsson, Karin and Johansson, Charlotte
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
cancersmärta, smärtlindring, hinder, omvårdnad, cancerpatient
language
Swedish
id
2526604
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526604,
 abstract   = {Smärta är ett centralt problem inom cancersjukvården och det antas att så många som 60% av cancerpatienterna ej får tillräcklig smärtlindring. Detta kan ha många orsaker, exempelvis okunskap hos sjuksköterskan, inadekvat vårdorganisation och obefogad rädsla hos patienterna. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det förekom hinder hos cancerpatienter i Sverige att rapportera sin smärta. En kvantitativ forskningsmetod i form av enkätstudier användes. Slutmaterialet bestod av 41 enkätsvar. Studien visade att det förelåg hinder hos svenska cancerpatienter att rapportera smärta, och att dessa hinder gjorde det svårare för patienten att uppnå adekvat smärtlindring. Dessutom var oviljan att inta analgetika större i den patientgrupp där det förelåg flest hinder. De patientupplevda hindren till att rapportera smärta kan förebyggas med hjälp av adekvat information från sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal till patient och anhöriga.},
 author    = {Eskilsson, Karin and Johansson, Charlotte},
 keyword   = {cancersmärta, smärtlindring, hinder, omvårdnad, cancerpatient},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cancerpatienters uppfattning om sin smärta och smärtlindring},
 year     = {2001},
}