Advanced

Sjuksköterskors kunskap om prevention och behandling av trycksår

Ivarsson, Magnus and Karlsson, Björn (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Trycksår är ett stort problem inom sjukvården och leder ofta till onödig smärta och lidande för patienten samt till infektioner. Syftet var att undersöka om det fanns skillnader mellan sjuksköterskors kunskaper inom prevention och behandling av trycksår på medicinkliniken och äldreboenden. Studiens ansats var av kvantitativ karaktär och bestod av en enkät med 19 frågor varav två med öppna svarsalternativ. Åttiotvå respondenter besvarade enkäterna. Fyrtiotvå sjuksköterskor var verksamma på medicinkliniken och 40 på äldreboendena. Respondenterna som tjänstgjorde på medicinklinikerna kände sig i större utsträckning hindrade att utföra en god och säker prevention och behandling av trycksår. Resultatet angav att sjuksköterskorna på... (More)
Trycksår är ett stort problem inom sjukvården och leder ofta till onödig smärta och lidande för patienten samt till infektioner. Syftet var att undersöka om det fanns skillnader mellan sjuksköterskors kunskaper inom prevention och behandling av trycksår på medicinkliniken och äldreboenden. Studiens ansats var av kvantitativ karaktär och bestod av en enkät med 19 frågor varav två med öppna svarsalternativ. Åttiotvå respondenter besvarade enkäterna. Fyrtiotvå sjuksköterskor var verksamma på medicinkliniken och 40 på äldreboendena. Respondenterna som tjänstgjorde på medicinklinikerna kände sig i större utsträckning hindrade att utföra en god och säker prevention och behandling av trycksår. Resultatet angav att sjuksköterskorna på medicinklinikerna dokumenterade mer frekvent i daganteckningar än kollegorna på äldreboenden. En signifikant skillnad förelåg också där respondenter med längre yrkesverksamhet använder massage som prevention i större utsträckning och att de med minst yrkesverksamhet kände sig mest förhindrade att utföra en god prevention och behandling av trycksår. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson, Magnus and Karlsson, Björn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
prevention, kunskap, Behandling, trycksår
language
Swedish
id
2526609
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526609,
 abstract   = {Trycksår är ett stort problem inom sjukvården och leder ofta till onödig smärta och lidande för patienten samt till infektioner. Syftet var att undersöka om det fanns skillnader mellan sjuksköterskors kunskaper inom prevention och behandling av trycksår på medicinkliniken och äldreboenden. Studiens ansats var av kvantitativ karaktär och bestod av en enkät med 19 frågor varav två med öppna svarsalternativ. Åttiotvå respondenter besvarade enkäterna. Fyrtiotvå sjuksköterskor var verksamma på medicinkliniken och 40 på äldreboendena. Respondenterna som tjänstgjorde på medicinklinikerna kände sig i större utsträckning hindrade att utföra en god och säker prevention och behandling av trycksår. Resultatet angav att sjuksköterskorna på medicinklinikerna dokumenterade mer frekvent i daganteckningar än kollegorna på äldreboenden. En signifikant skillnad förelåg också där respondenter med längre yrkesverksamhet använder massage som prevention i större utsträckning och att de med minst yrkesverksamhet kände sig mest förhindrade att utföra en god prevention och behandling av trycksår.},
 author    = {Ivarsson, Magnus and Karlsson, Björn},
 keyword   = {prevention,kunskap,Behandling,trycksår},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors kunskap om prevention och behandling av trycksår},
 year     = {2012},
}