Advanced

Patienters upplevelse av livskvalitet efter aneurysmbetingad subarachnoidalblödning

Bengtsson, Mats and Johansson, Michael (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Hos den vuxna befolkningen i västvärlden anses ca 1.5% ha intrakraniella aneurysm. De flesta patienter med aneurysmbetingad subarachnoidal blödning är i åldern 40-60 år. Syftet med föreliggande studie var att studera upplevelsen av livskvalitet efter aneurysmbetingad subarachnoidalblödning, i förhållande till behandlingsmetod och postoperativa komplikationer. Metoden, som bestod av retrospektiv kartläggning av patientjournaler och analys av hälsoenkät SF-36, innefattade 60 respondenter som delgav sitt medgivande att deltaga i studien. Studien visade en signifikant skillnad mellan kön och livskvalitet, där män upplevde bättre livskvalitet än kvinnor. Likaså förelåg signifikant skillnad mellan livskvalitet och komplikationer, där patienter... (More)
Hos den vuxna befolkningen i västvärlden anses ca 1.5% ha intrakraniella aneurysm. De flesta patienter med aneurysmbetingad subarachnoidal blödning är i åldern 40-60 år. Syftet med föreliggande studie var att studera upplevelsen av livskvalitet efter aneurysmbetingad subarachnoidalblödning, i förhållande till behandlingsmetod och postoperativa komplikationer. Metoden, som bestod av retrospektiv kartläggning av patientjournaler och analys av hälsoenkät SF-36, innefattade 60 respondenter som delgav sitt medgivande att deltaga i studien. Studien visade en signifikant skillnad mellan kön och livskvalitet, där män upplevde bättre livskvalitet än kvinnor. Likaså förelåg signifikant skillnad mellan livskvalitet och komplikationer, där patienter som inte haft någon komplikation upplevde bättre livskvalitet. Samtidigt som konventionella kirurgin orsakade fler komplikationer än den endovaskulära tekniken, upplevde patienter som behandlats med konventionell kirurgi bättre livskvalitet, jämfört med patienter som behandlats med endovaskulär teknik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Mats and Johansson, Michael
supervisor
organization
alternative title
En jämförande studie av patienter som behandlats med konventionell kirurgi eller endovaskulär teknik.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aneurysmbetingad subarachnoidal blödning, behandlingsmetoder, hälsoenkät SF-36, komplikationer, livskvalitet, omvårdnad
language
Swedish
id
2526624
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526624,
 abstract   = {Hos den vuxna befolkningen i västvärlden anses ca 1.5% ha intrakraniella aneurysm. De flesta patienter med aneurysmbetingad subarachnoidal blödning är i åldern 40-60 år. Syftet med föreliggande studie var att studera upplevelsen av livskvalitet efter aneurysmbetingad subarachnoidalblödning, i förhållande till behandlingsmetod och postoperativa komplikationer. Metoden, som bestod av retrospektiv kartläggning av patientjournaler och analys av hälsoenkät SF-36, innefattade 60 respondenter som delgav sitt medgivande att deltaga i studien. Studien visade en signifikant skillnad mellan kön och livskvalitet, där män upplevde bättre livskvalitet än kvinnor. Likaså förelåg signifikant skillnad mellan livskvalitet och komplikationer, där patienter som inte haft någon komplikation upplevde bättre livskvalitet. Samtidigt som konventionella kirurgin orsakade fler komplikationer än den endovaskulära tekniken, upplevde patienter som behandlats med konventionell kirurgi bättre livskvalitet, jämfört med patienter som behandlats med endovaskulär teknik.},
 author    = {Bengtsson, Mats and Johansson, Michael},
 keyword   = {aneurysmbetingad subarachnoidal blödning, behandlingsmetoder, hälsoenkät SF-36, komplikationer, livskvalitet, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelse av livskvalitet efter aneurysmbetingad subarachnoidalblödning},
 year     = {2001},
}