Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Smärta på akutmottagning

Eriksson, Andreas and Makelberge, Christoffer (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Smärta är ett stort problem på akutmottagningar och den vanligaste orsaken till att människor söker hjälp där. En prospektiv enkätstudie utfördes på Lunds universitetssjukhus med syftet att undersöka patienters upplevda smärtintensitet vid ankomst till och utskrivning från akutmottagningen. Dessutom undersöktes patienters tillfredsställelse av information och behandling relaterat till upplevd smärtintensitet. Enkäten bestod av smärtskattningsinstrumentet VAS samt sex frågor (varav två frågor med öppna svarsalternativ) som berörde ämnena information och behandling. Tjugofem av 60 deltagare upplevde ingen smärtlindring dock sade sig 81,6 % vara nöjda med smärtlindringen. Endast 8,9 % var ej nöjda med informationsutbytet relaterat till smärta... (More)
Smärta är ett stort problem på akutmottagningar och den vanligaste orsaken till att människor söker hjälp där. En prospektiv enkätstudie utfördes på Lunds universitetssjukhus med syftet att undersöka patienters upplevda smärtintensitet vid ankomst till och utskrivning från akutmottagningen. Dessutom undersöktes patienters tillfredsställelse av information och behandling relaterat till upplevd smärtintensitet. Enkäten bestod av smärtskattningsinstrumentet VAS samt sex frågor (varav två frågor med öppna svarsalternativ) som berörde ämnena information och behandling. Tjugofem av 60 deltagare upplevde ingen smärtlindring dock sade sig 81,6 % vara nöjda med smärtlindringen. Endast 8,9 % var ej nöjda med informationsutbytet relaterat till smärta under besöket. Deltagare som var nöjda med informationen redovisade också ett bättre resultat vid andra smärtskattningstillfället. Resultatet visar på vikten av god information och att denna påverkar patienters smärttillstånd. Studien uppvisade även en känd paradox: att patienter är nöjda med behandling trots oförändrad smärtintensitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Andreas and Makelberge, Christoffer
supervisor
organization
alternative title
Påverkar smärtintensiteten tillfredsställelsen med information och behandling?
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
akutmottagning, behandling, information, smärta och patienttillfredsställelse
language
Swedish
id
2526629
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526629,
 abstract   = {Smärta är ett stort problem på akutmottagningar och den vanligaste orsaken till att människor söker hjälp där. En prospektiv enkätstudie utfördes på Lunds universitetssjukhus med syftet att undersöka patienters upplevda smärtintensitet vid ankomst till och utskrivning från akutmottagningen. Dessutom undersöktes patienters tillfredsställelse av information och behandling relaterat till upplevd smärtintensitet. Enkäten bestod av smärtskattningsinstrumentet VAS samt sex frågor (varav två frågor med öppna svarsalternativ) som berörde ämnena information och behandling. Tjugofem av 60 deltagare upplevde ingen smärtlindring dock sade sig 81,6 % vara nöjda med smärtlindringen. Endast 8,9 % var ej nöjda med informationsutbytet relaterat till smärta under besöket. Deltagare som var nöjda med informationen redovisade också ett bättre resultat vid andra smärtskattningstillfället. Resultatet visar på vikten av god information och att denna påverkar patienters smärttillstånd. Studien uppvisade även en känd paradox: att patienter är nöjda med behandling trots oförändrad smärtintensitet.},
 author    = {Eriksson, Andreas and Makelberge, Christoffer},
 keyword   = {akutmottagning, behandling, information, smärta och patienttillfredsställelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Smärta på akutmottagning},
 year     = {2001},
}