Advanced

Omvårdnad vid dysfagi hos patienter med stroke

Eklund, Erika and Persson, Angela (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Stroke är den tredje största dödsorsaken i Sverige och den vanligaste anledningen till handikapp. Ungefär hälften av patienterna med stroke har allvarlig dysfagi under akutskedet. Syftet var att genom litteraturstudien ge sjuksköterskan ökad kunskap och bättre förståelse för dysfagi hos patienter med stroke. Litteraturstudien syftade även till att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid dysfagi hos patienter med stroke. Litteraturstudien innefattar 21 vetenskapliga artiklar från 1991-2000. I resultatet framkom att patienterna upplevde känslor av skam och ett beroende av andra. Mätinstrument för bedömning av dysfagi identifierades. Det förekom ett signifikant samband mellan malnutrition och dysfagi. Anpassning av miljön underlättade... (More)
Stroke är den tredje största dödsorsaken i Sverige och den vanligaste anledningen till handikapp. Ungefär hälften av patienterna med stroke har allvarlig dysfagi under akutskedet. Syftet var att genom litteraturstudien ge sjuksköterskan ökad kunskap och bättre förståelse för dysfagi hos patienter med stroke. Litteraturstudien syftade även till att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid dysfagi hos patienter med stroke. Litteraturstudien innefattar 21 vetenskapliga artiklar från 1991-2000. I resultatet framkom att patienterna upplevde känslor av skam och ett beroende av andra. Mätinstrument för bedömning av dysfagi identifierades. Det förekom ett signifikant samband mellan malnutrition och dysfagi. Anpassning av miljön underlättade sväljning under måltid. Studien visade att sjuksköterskan hade en viktig roll vid bedömning och behandling av patienter med dysfagi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Erika and Persson, Angela
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dysfagi, matsituation, mätinstrument, näringsintag, omvårdnad, stroke, upplevelser
language
Swedish
id
2526638
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526638,
 abstract   = {Stroke är den tredje största dödsorsaken i Sverige och den vanligaste anledningen till handikapp. Ungefär hälften av patienterna med stroke har allvarlig dysfagi under akutskedet. Syftet var att genom litteraturstudien ge sjuksköterskan ökad kunskap och bättre förståelse för dysfagi hos patienter med stroke. Litteraturstudien syftade även till att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid dysfagi hos patienter med stroke. Litteraturstudien innefattar 21 vetenskapliga artiklar från 1991-2000. I resultatet framkom att patienterna upplevde känslor av skam och ett beroende av andra. Mätinstrument för bedömning av dysfagi identifierades. Det förekom ett signifikant samband mellan malnutrition och dysfagi. Anpassning av miljön underlättade sväljning under måltid. Studien visade att sjuksköterskan hade en viktig roll vid bedömning och behandling av patienter med dysfagi.},
 author    = {Eklund, Erika and Persson, Angela},
 keyword   = {dysfagi, matsituation, mätinstrument, näringsintag, omvårdnad, stroke, upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnad vid dysfagi hos patienter med stroke},
 year     = {2001},
}