Advanced

Insulinbehandlade kvinnors upplevelser av dagligt liv i samband med graviditet, förlossning och spädbarnstid

Biratu, Elisabeth (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med pregravid insulinberoende diabetes mellitus upplevde sitt dagliga liv i samband med graviditet, förlossning och spädbarnstid. Datainsamling skedde genom intervjuer med sju (n=7) kvinnor där frågorna fokuserats på upplevelser i det dagliga livet. Resultatet visade att känslor av oro, rädsla och osäkerhet var vanliga inslag i det dagliga livet i samband med diabetes och barnafödande. Resultatet visade också att kvinnorna kände sig styrda och begränsade i sitt dagliga liv p g a täta kontroller och insulinkänningar. Där socialt stöd och sammanhang saknades upplevdes situationen mer påfrestande och otrygg än där det fanns tillgång till ett socialt nätverk av nära anhörig, kvinnor i samma... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med pregravid insulinberoende diabetes mellitus upplevde sitt dagliga liv i samband med graviditet, förlossning och spädbarnstid. Datainsamling skedde genom intervjuer med sju (n=7) kvinnor där frågorna fokuserats på upplevelser i det dagliga livet. Resultatet visade att känslor av oro, rädsla och osäkerhet var vanliga inslag i det dagliga livet i samband med diabetes och barnafödande. Resultatet visade också att kvinnorna kände sig styrda och begränsade i sitt dagliga liv p g a täta kontroller och insulinkänningar. Där socialt stöd och sammanhang saknades upplevdes situationen mer påfrestande och otrygg än där det fanns tillgång till ett socialt nätverk av nära anhörig, kvinnor i samma situation och vårdpersonal som visade empati. Att känna sig bekräftad och synlig upplevdes som viktigt i omvårdnaden samtidigt som tillfredsställelsen av att ha fött ett barn trots sjukdomen diabetes utgjorde en positiv upplevelse i det dagliga livet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Biratu, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Daily life, Insulin Dependent Diabetes Mellitus, infant, pregnancy, qualitative research
language
Swedish
id
2526643
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526643,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med pregravid insulinberoende diabetes mellitus upplevde sitt dagliga liv i samband med graviditet, förlossning och spädbarnstid. Datainsamling skedde genom intervjuer med sju (n=7) kvinnor där frågorna fokuserats på upplevelser i det dagliga livet. Resultatet visade att känslor av oro, rädsla och osäkerhet var vanliga inslag i det dagliga livet i samband med diabetes och barnafödande. Resultatet visade också att kvinnorna kände sig styrda och begränsade i sitt dagliga liv p g a täta kontroller och insulinkänningar. Där socialt stöd och sammanhang saknades upplevdes situationen mer påfrestande och otrygg än där det fanns tillgång till ett socialt nätverk av nära anhörig, kvinnor i samma situation och vårdpersonal som visade empati. Att känna sig bekräftad och synlig upplevdes som viktigt i omvårdnaden samtidigt som tillfredsställelsen av att ha fött ett barn trots sjukdomen diabetes utgjorde en positiv upplevelse i det dagliga livet.},
 author    = {Biratu, Elisabeth},
 keyword   = {Daily life, Insulin Dependent Diabetes Mellitus, infant, pregnancy, qualitative research},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Insulinbehandlade kvinnors upplevelser av dagligt liv i samband med graviditet, förlossning och spädbarnstid},
 year     = {2001},
}