Advanced

Downs syndrom

Ekelöw, Camilla and Schavon, Desiree (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Downs syndrom är den största enskilda orsaken till psykisk utvecklingsstörning. Varje år föds ca 150 barn med Downs syndrom i Sverige. Det är en omvälvande upplevelse att få ett utvecklingsstört barn. Det tidiga omhändertagandet har stor betydelse för föräldrarnas krisbearbetning och anknytning till barnet. Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplevde sjukvårdspersonalens bemötande under barnets första levnadsmånad. Metoden var kvalitativ. Datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer. Undersökningen omfattade 16 intervjuer med föräldrar till barn med Downs syndrom. Resultaten redovisas med hjälp av de kategorier som framkom i analysarbetet. Kategorierna var besked, upplevelser, miljö, bemötande... (More)
Downs syndrom är den största enskilda orsaken till psykisk utvecklingsstörning. Varje år föds ca 150 barn med Downs syndrom i Sverige. Det är en omvälvande upplevelse att få ett utvecklingsstört barn. Det tidiga omhändertagandet har stor betydelse för föräldrarnas krisbearbetning och anknytning till barnet. Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplevde sjukvårdspersonalens bemötande under barnets första levnadsmånad. Metoden var kvalitativ. Datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer. Undersökningen omfattade 16 intervjuer med föräldrar till barn med Downs syndrom. Resultaten redovisas med hjälp av de kategorier som framkom i analysarbetet. Kategorierna var besked, upplevelser, miljö, bemötande och information. Beskedet väckte starka känslor hos föräldrarna. De ville bli informerade tillsammans och ha ett eget rum. Föräldrarna upplevde personalen som vänlig och tillåtande i sin hållning samt lyhörd och känslig inför deras behov. Omvårdnaden borde varit mer individuellt anpassad eftersom föräldrarna har olika behov och önskemål. De flesta föredrog muntlig information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekelöw, Camilla and Schavon, Desiree
supervisor
organization
alternative title
Föräldrars upplevelser av sjukvårdspersonalens bemötande.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Downs syndrom, bemötande, föräldrar, sjukvårdspersonal, upplevelser
language
Swedish
id
2526652
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526652,
 abstract   = {Downs syndrom är den största enskilda orsaken till psykisk utvecklingsstörning. Varje år föds ca 150 barn med Downs syndrom i Sverige. Det är en omvälvande upplevelse att få ett utvecklingsstört barn. Det tidiga omhändertagandet har stor betydelse för föräldrarnas krisbearbetning och anknytning till barnet. Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplevde sjukvårdspersonalens bemötande under barnets första levnadsmånad. Metoden var kvalitativ. Datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer. Undersökningen omfattade 16 intervjuer med föräldrar till barn med Downs syndrom. Resultaten redovisas med hjälp av de kategorier som framkom i analysarbetet. Kategorierna var besked, upplevelser, miljö, bemötande och information. Beskedet väckte starka känslor hos föräldrarna. De ville bli informerade tillsammans och ha ett eget rum. Föräldrarna upplevde personalen som vänlig och tillåtande i sin hållning samt lyhörd och känslig inför deras behov. Omvårdnaden borde varit mer individuellt anpassad eftersom föräldrarna har olika behov och önskemål. De flesta föredrog muntlig information.},
 author    = {Ekelöw, Camilla and Schavon, Desiree},
 keyword   = {Downs syndrom, bemötande, föräldrar, sjukvårdspersonal, upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Downs syndrom},
 year     = {2001},
}