Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omvårdnadshandledning

Larsson, Helene and Stenberg, Malin (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Omvårdnadhandledning i dagens vård används som ett sätt att stödja sjuksköterskans profession i omvårdnadsarbetet. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans syn på och behov av omvårdnadshandledning i arbetet. Metoden genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Influenser har hämtats från Grounded Theory. Semistrukturerade intervjuer utfördes med 14 yrkesverksamma sjuksköterskor på sju somatiska avdelningar i Skåne. Resultatet gav sex kategorier: ventilering, stöd, yrkesbild/självbild, kompetensutveckling, handledningens utformning samt tidsaspekten. Kategorierna visade att omvårdnadshandledningen hade positiva effekter samt att önskemål fanns om dess utformning. Även bristen på tid belystes. Studien visade att klinisk... (More)
Omvårdnadhandledning i dagens vård används som ett sätt att stödja sjuksköterskans profession i omvårdnadsarbetet. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans syn på och behov av omvårdnadshandledning i arbetet. Metoden genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Influenser har hämtats från Grounded Theory. Semistrukturerade intervjuer utfördes med 14 yrkesverksamma sjuksköterskor på sju somatiska avdelningar i Skåne. Resultatet gav sex kategorier: ventilering, stöd, yrkesbild/självbild, kompetensutveckling, handledningens utformning samt tidsaspekten. Kategorierna visade att omvårdnadshandledningen hade positiva effekter samt att önskemål fanns om dess utformning. Även bristen på tid belystes. Studien visade att klinisk omvårdnadshandledning borde ingå som en naturlig del i omvårdnadsarbetet. Genom god personalvård erhölls en god omvårdnad för patienterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Helene and Stenberg, Malin
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskans syn på och behov av omvårdnadshandledning i arbetet.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
omvårdnadshandledning, sjuksköterska, omvårdnad, kompetensutveckling, profession, personalvård
language
Swedish
id
2526661
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526661,
 abstract   = {Omvårdnadhandledning i dagens vård används som ett sätt att stödja sjuksköterskans profession i omvårdnadsarbetet. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans syn på och behov av omvårdnadshandledning i arbetet. Metoden genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Influenser har hämtats från Grounded Theory. Semistrukturerade intervjuer utfördes med 14 yrkesverksamma sjuksköterskor på sju somatiska avdelningar i Skåne. Resultatet gav sex kategorier: ventilering, stöd, yrkesbild/självbild, kompetensutveckling, handledningens utformning samt tidsaspekten. Kategorierna visade att omvårdnadshandledningen hade positiva effekter samt att önskemål fanns om dess utformning. Även bristen på tid belystes. Studien visade att klinisk omvårdnadshandledning borde ingå som en naturlig del i omvårdnadsarbetet. Genom god personalvård erhölls en god omvårdnad för patienterna.},
 author    = {Larsson, Helene and Stenberg, Malin},
 keyword   = {omvårdnadshandledning, sjuksköterska, omvårdnad, kompetensutveckling, profession, personalvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnadshandledning},
 year     = {2001},
}