Advanced

Sjuksköterskors dokumentation av cancerrelaterad smärta

Jönsson, Ann-Charlott and Loffh, Berit (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Dokumentationen av patientbaserade uppgifter är en viktig sjuksköterskeuppgift för att kunna ge en säker vård. Syftet med studien var att med hjälp utav ett gransknings- instrument QI-PAT (Quality Improvment – Pain management Audit Tool) identifiera vad som dokumenteras om cancerpatienters smärta i omvårdnadsjournaler, samtidigt har instrumentet reliabilitetstestats. Studien utfördes på en onkologklinik i södra Sverige. Endast journaler på inneliggande patienter med smärtproblematik granskades. Resultatet visade att smärtans lokalisation, utbredning och vad som lindrar och förvärrar smärtan var väl beskrivet. På vilket sätt funktioner som sömn, aptit, ADL påverkas av smärta fanns noterat i 33% av journalerna. Skattningsinstrument som... (More)
Dokumentationen av patientbaserade uppgifter är en viktig sjuksköterskeuppgift för att kunna ge en säker vård. Syftet med studien var att med hjälp utav ett gransknings- instrument QI-PAT (Quality Improvment – Pain management Audit Tool) identifiera vad som dokumenteras om cancerpatienters smärta i omvårdnadsjournaler, samtidigt har instrumentet reliabilitetstestats. Studien utfördes på en onkologklinik i södra Sverige. Endast journaler på inneliggande patienter med smärtproblematik granskades. Resultatet visade att smärtans lokalisation, utbredning och vad som lindrar och förvärrar smärtan var väl beskrivet. På vilket sätt funktioner som sömn, aptit, ADL påverkas av smärta fanns noterat i 33% av journalerna. Skattningsinstrument som hjälpmedel vid bedömning av smärtintensitet förekom endast i 5 % av journalerna. Vid dessa tillfällen hade VAS-skalan använts. Smärtdiagnos förekom i 28 % av journalerna. Mål och delmål fanns ej dokumenterade. Utvärdering en timme efter farmakologisk behandling fanns endast dokumenterad i 13 % av journalerna. Instrumentet visade sig hålla god reliabilitet med ett medelvärde på 95 %. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Ann-Charlott and Loffh, Berit
supervisor
organization
alternative title
En journalgranskning.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
journalgranskninginstrument, dokumentation, sjuksköterskor, cancerrelaterad smärta, reliabilitetstest
language
Swedish
id
2526681
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526681,
 abstract   = {Dokumentationen av patientbaserade uppgifter är en viktig sjuksköterskeuppgift för att kunna ge en säker vård. Syftet med studien var att med hjälp utav ett gransknings- instrument QI-PAT (Quality Improvment – Pain management Audit Tool) identifiera vad som dokumenteras om cancerpatienters smärta i omvårdnadsjournaler, samtidigt har instrumentet reliabilitetstestats. Studien utfördes på en onkologklinik i södra Sverige. Endast journaler på inneliggande patienter med smärtproblematik granskades. Resultatet visade att smärtans lokalisation, utbredning och vad som lindrar och förvärrar smärtan var väl beskrivet. På vilket sätt funktioner som sömn, aptit, ADL påverkas av smärta fanns noterat i 33% av journalerna. Skattningsinstrument som hjälpmedel vid bedömning av smärtintensitet förekom endast i 5 % av journalerna. Vid dessa tillfällen hade VAS-skalan använts. Smärtdiagnos förekom i 28 % av journalerna. Mål och delmål fanns ej dokumenterade. Utvärdering en timme efter farmakologisk behandling fanns endast dokumenterad i 13 % av journalerna. Instrumentet visade sig hålla god reliabilitet med ett medelvärde på 95 %.},
 author    = {Jönsson, Ann-Charlott and Loffh, Berit},
 keyword   = {journalgranskninginstrument, dokumentation, sjuksköterskor, cancerrelaterad smärta, reliabilitetstest},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors dokumentation av cancerrelaterad smärta},
 year     = {2001},
}