Advanced

Organdonation

Stjärneblad, Eva (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Den 1 januari 1988 fick Sverige en ny lag som innebar en övergång från hjärtdöd till hjärndöd. Detta fick stor betydelse när det gäller organdonation. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som leder till ett ja respektive nej till organdonation. Metoden utgjordes av en litteraturstudie omfattande nio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att anhöriga som känt sig trygga och fått en god information med tid för frågor, oftast gav medgivande till donation. De hade också i högre utsträckning förstått innebörden av begreppet hjärndöd. Vidare fanns en skillnad mellan högutbildade eller de med hög inkomst kontra de med låg inkomst eller låg utbildning och inställning, skillnaden var att fler högutbildade/höginkomsttagare som var... (More)
Den 1 januari 1988 fick Sverige en ny lag som innebar en övergång från hjärtdöd till hjärndöd. Detta fick stor betydelse när det gäller organdonation. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som leder till ett ja respektive nej till organdonation. Metoden utgjordes av en litteraturstudie omfattande nio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att anhöriga som känt sig trygga och fått en god information med tid för frågor, oftast gav medgivande till donation. De hade också i högre utsträckning förstått innebörden av begreppet hjärndöd. Vidare fanns en skillnad mellan högutbildade eller de med hög inkomst kontra de med låg inkomst eller låg utbildning och inställning, skillnaden var att fler högutbildade/höginkomsttagare som var positiva till organdonation än inom gruppen lågutbildade/låginkomsttagare. Det förelåg också ett samband mellan inställning till organdonation och kulturell och religiös bakgrund. De som diskuterat donation i familjen tidigare kände sig mer trygga i sitt beslut, men trots detta var det få som avgivit ett skriftligt dokument om sin önskan. Sjuksköterskorna ansåg att de borde få utbildning och kunskap om denna speciella situation redan i sin grundutbildning, vilket de inte fått. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stjärneblad, Eva
supervisor
organization
alternative title
Faktorer som leder till ett ja eller nej.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organdonation, nursing, family, experience, relatives och spouses
language
Swedish
id
2526708
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526708,
 abstract   = {Den 1 januari 1988 fick Sverige en ny lag som innebar en övergång från hjärtdöd till hjärndöd. Detta fick stor betydelse när det gäller organdonation. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som leder till ett ja respektive nej till organdonation. Metoden utgjordes av en litteraturstudie omfattande nio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att anhöriga som känt sig trygga och fått en god information med tid för frågor, oftast gav medgivande till donation. De hade också i högre utsträckning förstått innebörden av begreppet hjärndöd. Vidare fanns en skillnad mellan högutbildade eller de med hög inkomst kontra de med låg inkomst eller låg utbildning och inställning, skillnaden var att fler högutbildade/höginkomsttagare som var positiva till organdonation än inom gruppen lågutbildade/låginkomsttagare. Det förelåg också ett samband mellan inställning till organdonation och kulturell och religiös bakgrund. De som diskuterat donation i familjen tidigare kände sig mer trygga i sitt beslut, men trots detta var det få som avgivit ett skriftligt dokument om sin önskan. Sjuksköterskorna ansåg att de borde få utbildning och kunskap om denna speciella situation redan i sin grundutbildning, vilket de inte fått.},
 author    = {Stjärneblad, Eva},
 keyword   = {organdonation, nursing, family, experience, relatives och spouses},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organdonation},
 year     = {2001},
}