Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omvårdnadspersonalens uppfattning om sina kunskaper och metodföljsamhet angående handhygien samt påverkande faktorer

Alongi-Poblete, Leyla (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Föreliggande enkätstudie syftade till att åskådliggöra hur omvårdnadspersonalen uppfattar sin kunskap om handhygien och metodföljsamhet samt att kartlägga vilka faktorer som påverkade metodföljsamheten. Studien genomfördes på tre kirurgiska och tre medicinska avdelningar vid Lunds Universitetssjukhus och besvarades av undersköterskor och sjuksköterskor. Enkäten bestod av såväl slutna som öppna frågor som sedan grupperades. Det sammanlagda antalet bearbetade enkäter uppgick till 61 stycken. Resultatet visade att personalen uppfattade att de hade god kunskap om handhygien och metodföljsamhet samt att man utövade handhygien i större utsträckning för sin egen skull än för patientens skull. Mindre än hälften av respondenterna uppgav att man... (More)
Föreliggande enkätstudie syftade till att åskådliggöra hur omvårdnadspersonalen uppfattar sin kunskap om handhygien och metodföljsamhet samt att kartlägga vilka faktorer som påverkade metodföljsamheten. Studien genomfördes på tre kirurgiska och tre medicinska avdelningar vid Lunds Universitetssjukhus och besvarades av undersköterskor och sjuksköterskor. Enkäten bestod av såväl slutna som öppna frågor som sedan grupperades. Det sammanlagda antalet bearbetade enkäter uppgick till 61 stycken. Resultatet visade att personalen uppfattade att de hade god kunskap om handhygien och metodföljsamhet samt att man utövade handhygien i större utsträckning för sin egen skull än för patientens skull. Mindre än hälften av respondenterna uppgav att man utförde handhygien genom handtvätt eller handdesinficering vid början av ett arbetspass medan en majoritet av respondenterna uppgav att de utförde handhygien vid arbetspassets slut när de var på väg hem. Smittorisker motiverade till ökad metodföljsamhet medan tidsbrist var en faktor som påverkade personalen att vara mindre följsamma. Situationer där handhygienen brast var sysslor såsom sängbäddning, hjälp med påklädning eller när man tog någon i hand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alongi-Poblete, Leyla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
handhygien, kunskap, metodföljsamhet, omvårdnadspersonal
language
Swedish
id
2526712
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526712,
 abstract   = {Föreliggande enkätstudie syftade till att åskådliggöra hur omvårdnadspersonalen uppfattar sin kunskap om handhygien och metodföljsamhet samt att kartlägga vilka faktorer som påverkade metodföljsamheten. Studien genomfördes på tre kirurgiska och tre medicinska avdelningar vid Lunds Universitetssjukhus och besvarades av undersköterskor och sjuksköterskor. Enkäten bestod av såväl slutna som öppna frågor som sedan grupperades. Det sammanlagda antalet bearbetade enkäter uppgick till 61 stycken. Resultatet visade att personalen uppfattade att de hade god kunskap om handhygien och metodföljsamhet samt att man utövade handhygien i större utsträckning för sin egen skull än för patientens skull. Mindre än hälften av respondenterna uppgav att man utförde handhygien genom handtvätt eller handdesinficering vid början av ett arbetspass medan en majoritet av respondenterna uppgav att de utförde handhygien vid arbetspassets slut när de var på väg hem. Smittorisker motiverade till ökad metodföljsamhet medan tidsbrist var en faktor som påverkade personalen att vara mindre följsamma. Situationer där handhygienen brast var sysslor såsom sängbäddning, hjälp med påklädning eller när man tog någon i hand.},
 author    = {Alongi-Poblete, Leyla},
 keyword   = {handhygien, kunskap, metodföljsamhet, omvårdnadspersonal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnadspersonalens uppfattning om sina kunskaper och metodföljsamhet angående handhygien samt påverkande faktorer},
 year     = {2001},
}