Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters uppfattning av psykosocial stress tiden före insjuknande i ischemisk hjärtsjukdom

Elvström, Anette and Rosborg, Anna (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
De traditionella biomedicinska riskfaktorerna har varit kända länge men kan inte förklara alla fall av ischemisk hjärtsjukdom. I föreliggande studie undersöktes patienters uppfattning av psykosocial stress tiden före insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom. En enkätundersökning med 80 inkluderade patienter som alla hade fått diagnosen ischemisk hjärtsjukdom genomfördes. I resultatet framkom det att lågutbildade och kvinnor i sämre utsträckning kunde planera sin arbetsdag och påverka sin arbetstid. Av de förvärvsarbetande uppgav 57 % att det ställdes höga krav på dem i arbetet. Mer än hälften av deltagarna hade upplevt en traumatisk händelse innan insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom. En fjärdedel upplevde sig ofta eller alltid stressade och... (More)
De traditionella biomedicinska riskfaktorerna har varit kända länge men kan inte förklara alla fall av ischemisk hjärtsjukdom. I föreliggande studie undersöktes patienters uppfattning av psykosocial stress tiden före insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom. En enkätundersökning med 80 inkluderade patienter som alla hade fått diagnosen ischemisk hjärtsjukdom genomfördes. I resultatet framkom det att lågutbildade och kvinnor i sämre utsträckning kunde planera sin arbetsdag och påverka sin arbetstid. Av de förvärvsarbetande uppgav 57 % att det ställdes höga krav på dem i arbetet. Mer än hälften av deltagarna hade upplevt en traumatisk händelse innan insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom. En fjärdedel upplevde sig ofta eller alltid stressade och 15 % uppgav att de inte kunde hantera stress på ett bra sätt. För sjuksköterskor är det av stor betydelse att kunna identifiera de psykosociala riskfaktorerna för att kunna ge patienten stöd, information och bättre förutsättning att hantera och bearbeta stress och på så sätt minska risken för insjuknande och återinsjuknande i ischemisk hjärtsjukdom.Nyckelord:Patienters, psykosocial stress, ischemisk hjärtsjukdom, utbildning, socialt skyddsnät (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elvström, Anette and Rosborg, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patienters uppfattning, psykosocial stress, ischemisk hjärtsjukdom, utbildning, socialt skyddsnät
language
Swedish
id
2526720
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526720,
 abstract   = {De traditionella biomedicinska riskfaktorerna har varit kända länge men kan inte förklara alla fall av ischemisk hjärtsjukdom. I föreliggande studie undersöktes patienters uppfattning av psykosocial stress tiden före insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom. En enkätundersökning med 80 inkluderade patienter som alla hade fått diagnosen ischemisk hjärtsjukdom genomfördes. I resultatet framkom det att lågutbildade och kvinnor i sämre utsträckning kunde planera sin arbetsdag och påverka sin arbetstid. Av de förvärvsarbetande uppgav 57 % att det ställdes höga krav på dem i arbetet. Mer än hälften av deltagarna hade upplevt en traumatisk händelse innan insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom. En fjärdedel upplevde sig ofta eller alltid stressade och 15 % uppgav att de inte kunde hantera stress på ett bra sätt. För sjuksköterskor är det av stor betydelse att kunna identifiera de psykosociala riskfaktorerna för att kunna ge patienten stöd, information och bättre förutsättning att hantera och bearbeta stress och på så sätt minska risken för insjuknande och återinsjuknande i ischemisk hjärtsjukdom.Nyckelord:Patienters, psykosocial stress, ischemisk hjärtsjukdom, utbildning, socialt skyddsnät},
 author    = {Elvström, Anette and Rosborg, Anna},
 keyword   = {patienters uppfattning, psykosocial stress, ischemisk hjärtsjukdom, utbildning, socialt skyddsnät},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters uppfattning av psykosocial stress tiden före insjuknande i ischemisk hjärtsjukdom},
 year     = {2001},
}