Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förlust av kroppsvärme och mild hypotermi i samband med handkirurgi i axillär plexusblockad

Persson, Barbro (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Ett antal studier har visat att risken för att utveckla mild hypotermi under den perioperativa perioden är hög efter spinal- och epiduralanestesi. Däremot fanns inga studier utförda avseende hypotermiutveckling i samband med axillär plexusblockad eller lokalanestesi. Syftet var att undersöka om förlust av kroppsvärme och mild hypotermi förekom hos dagkirurgiska patienter som erhållit axillär plexusblockad. En deskriptiv kvantitativ studie genomfördes med konsekutivt urval. Nittioen patienter delades upp i fyra grupper, tre av grupperna erhöll axillär plexusblockad. I två av de tre grupperna kombinerades plexusanestesin med sedering. Studien innehöll även en kontrollgrupp som erhöll lokalanestesi. Resultatet visade att samtliga... (More)
Ett antal studier har visat att risken för att utveckla mild hypotermi under den perioperativa perioden är hög efter spinal- och epiduralanestesi. Däremot fanns inga studier utförda avseende hypotermiutveckling i samband med axillär plexusblockad eller lokalanestesi. Syftet var att undersöka om förlust av kroppsvärme och mild hypotermi förekom hos dagkirurgiska patienter som erhållit axillär plexusblockad. En deskriptiv kvantitativ studie genomfördes med konsekutivt urval. Nittioen patienter delades upp i fyra grupper, tre av grupperna erhöll axillär plexusblockad. I två av de tre grupperna kombinerades plexusanestesin med sedering. Studien innehöll även en kontrollgrupp som erhöll lokalanestesi. Resultatet visade att samtliga studiegrupper uppvisade signifikanta värmeförluster jämfört med kontrollgruppen, en timme efter anestesi. Mild hypotermi, en kroppstemperatur under 36 grader Celcius observerades hos sex av patienterna. Studien visade att befintliga rutiner under den perioperativa processen var otillräckliga för att bibehålla normotermi hos patienterna, då tjugo patienter hade en kroppstemperatur under 36 grader Celcius vid ankomsten till postoperativa avdelningen. Resultatet indikerar att kroppstemperaturen bör mätas på patienter som erhåller axillär plexusblockad för att kunna upptäcka och behandla hypotermi i tid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Barbro
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
axillär plexusblockad, värmeförluster, mild hypotermi, perioperativ omvårdnad
language
Swedish
id
2526729
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526729,
 abstract   = {Ett antal studier har visat att risken för att utveckla mild hypotermi under den perioperativa perioden är hög efter spinal- och epiduralanestesi. Däremot fanns inga studier utförda avseende hypotermiutveckling i samband med axillär plexusblockad eller lokalanestesi. Syftet var att undersöka om förlust av kroppsvärme och mild hypotermi förekom hos dagkirurgiska patienter som erhållit axillär plexusblockad. En deskriptiv kvantitativ studie genomfördes med konsekutivt urval. Nittioen patienter delades upp i fyra grupper, tre av grupperna erhöll axillär plexusblockad. I två av de tre grupperna kombinerades plexusanestesin med sedering. Studien innehöll även en kontrollgrupp som erhöll lokalanestesi. Resultatet visade att samtliga studiegrupper uppvisade signifikanta värmeförluster jämfört med kontrollgruppen, en timme efter anestesi. Mild hypotermi, en kroppstemperatur under 36 grader Celcius observerades hos sex av patienterna. Studien visade att befintliga rutiner under den perioperativa processen var otillräckliga för att bibehålla normotermi hos patienterna, då tjugo patienter hade en kroppstemperatur under 36 grader Celcius vid ankomsten till postoperativa avdelningen. Resultatet indikerar att kroppstemperaturen bör mätas på patienter som erhåller axillär plexusblockad för att kunna upptäcka och behandla hypotermi i tid.},
 author    = {Persson, Barbro},
 keyword   = {axillär plexusblockad,värmeförluster,mild hypotermi,perioperativ omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förlust av kroppsvärme och mild hypotermi i samband med handkirurgi i axillär plexusblockad},
 year     = {2003},
}