Advanced

Midazolam i låg dos som premedicinering till dendagkirurgiske patienten

Olsson, Christina and Thell, Britt (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Farmakologisk premedicinering för att reducera oro/ångest före operation undviks oftast inom dagkirurgisk verksamhet av bl.a. rädsla för att framkalla anterograd amnesi. Ökad oro och ångest före operation kan leda till ökad smärta postoperativt. Syftet med denna studie var att undersöka om en låg dos av midazolam kan reducera preoperativ oro/ångest och/eller bidra till att förebygga postoperativ smärta utan att orsaka anterograd amnesi. Metoden var en prospektiv kvantitativ randomiserad dubbelblind studie med 50 patienter, ASA I/II, som genomgått artroscopi i generell anestesi. Ett strukturerat intervjuformulär och en ordinalskala användes för operationalisering av oro-, ångest- samt smärtupplevelse. Patienterna premedicinerades med 0,02... (More)
Farmakologisk premedicinering för att reducera oro/ångest före operation undviks oftast inom dagkirurgisk verksamhet av bl.a. rädsla för att framkalla anterograd amnesi. Ökad oro och ångest före operation kan leda till ökad smärta postoperativt. Syftet med denna studie var att undersöka om en låg dos av midazolam kan reducera preoperativ oro/ångest och/eller bidra till att förebygga postoperativ smärta utan att orsaka anterograd amnesi. Metoden var en prospektiv kvantitativ randomiserad dubbelblind studie med 50 patienter, ASA I/II, som genomgått artroscopi i generell anestesi. Ett strukturerat intervjuformulär och en ordinalskala användes för operationalisering av oro-, ångest- samt smärtupplevelse. Patienterna premedicinerades med 0,02 mg/kg midazolam eller motsvarande volym NaCl, varefter de fick memorera fem bilder. Resultatet visade att en låg dos midazolam ej framkallade anterograd amnesi. Signifikanta skillnader mellan grupperna i preoperativ oro/ångest samt postoperativ smärta kunde ej avslöjas. Midazolamgruppen krävde signifikant lägre induktionsdos av propofol än placebogruppen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Christina and Thell, Britt
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Midazolam, preoperativ oro/ångest, postoperativ smärta, anterograd amnesi
language
Swedish
id
2526745
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526745,
 abstract   = {Farmakologisk premedicinering för att reducera oro/ångest före operation undviks oftast inom dagkirurgisk verksamhet av bl.a. rädsla för att framkalla anterograd amnesi. Ökad oro och ångest före operation kan leda till ökad smärta postoperativt. Syftet med denna studie var att undersöka om en låg dos av midazolam kan reducera preoperativ oro/ångest och/eller bidra till att förebygga postoperativ smärta utan att orsaka anterograd amnesi. Metoden var en prospektiv kvantitativ randomiserad dubbelblind studie med 50 patienter, ASA I/II, som genomgått artroscopi i generell anestesi. Ett strukturerat intervjuformulär och en ordinalskala användes för operationalisering av oro-, ångest- samt smärtupplevelse. Patienterna premedicinerades med 0,02 mg/kg midazolam eller motsvarande volym NaCl, varefter de fick memorera fem bilder. Resultatet visade att en låg dos midazolam ej framkallade anterograd amnesi. Signifikanta skillnader mellan grupperna i preoperativ oro/ångest samt postoperativ smärta kunde ej avslöjas. Midazolamgruppen krävde signifikant lägre induktionsdos av propofol än placebogruppen.},
 author    = {Olsson, Christina and Thell, Britt},
 keyword   = {Midazolam, preoperativ oro/ångest, postoperativ smärta, anterograd amnesi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Midazolam i låg dos som premedicinering till dendagkirurgiske patienten},
 year     = {2001},
}