Advanced

Livskvalitet bland hemlösa i malmö

Lundberg, Bertil (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med denna undersökning var att undersöka en grupp hemlösa i Malmö med avseende på deras livskvalitet. Undersökningen omfattade 50 hemlösa personer varav sju kvinnor. Alla respondenter intervjuades med hjälp av Lancashire livskvalitetsprofil. Lancashire livskvalitetsprofil är ett strukturerat frågeformulär som används frekvent vid rutinmässiga uppföljningar och undersökningar i ett flertal läder i Europa. Tillfredsställelsen med sin livskvalitet redovisas inom områdena ekonomi, boendesituation, fritid, religion, personlig säkerhet, familjeförhållanden, sociala relationer, arbete och hälsa. Det fanns få skillnader i subjektiv livskvalitet vid uppdelning i undergrupper med avseende på problematik av psykiatrisk, missbruks- och/eller... (More)
Syftet med denna undersökning var att undersöka en grupp hemlösa i Malmö med avseende på deras livskvalitet. Undersökningen omfattade 50 hemlösa personer varav sju kvinnor. Alla respondenter intervjuades med hjälp av Lancashire livskvalitetsprofil. Lancashire livskvalitetsprofil är ett strukturerat frågeformulär som används frekvent vid rutinmässiga uppföljningar och undersökningar i ett flertal läder i Europa. Tillfredsställelsen med sin livskvalitet redovisas inom områdena ekonomi, boendesituation, fritid, religion, personlig säkerhet, familjeförhållanden, sociala relationer, arbete och hälsa. Det fanns få skillnader i subjektiv livskvalitet vid uppdelning i undergrupper med avseende på problematik av psykiatrisk, missbruks- och/eller somatisk karaktär. Däremot associerades tecken på depression med låg subjektiv livskvalitet. Resultaten stödjer uppfattningen att hemlöshet ofta är förbundet med en komplex problematik av missbruksproblem, psykiska och/eller kroppsliga problem som medför behov av specifika vård och stödåtgärder. Sammantaget hade 38 av de 50 respondenterna någon form av psykisk/fysisk sjukdom eller missbruksproblematik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Bertil
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
hemlöshet, livskvalitet, hälsosituation, vårdbehov
language
Swedish
id
2526775
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526775,
 abstract   = {Syftet med denna undersökning var att undersöka en grupp hemlösa i Malmö med avseende på deras livskvalitet. Undersökningen omfattade 50 hemlösa personer varav sju kvinnor. Alla respondenter intervjuades med hjälp av Lancashire livskvalitetsprofil. Lancashire livskvalitetsprofil är ett strukturerat frågeformulär som används frekvent vid rutinmässiga uppföljningar och undersökningar i ett flertal läder i Europa. Tillfredsställelsen med sin livskvalitet redovisas inom områdena ekonomi, boendesituation, fritid, religion, personlig säkerhet, familjeförhållanden, sociala relationer, arbete och hälsa. Det fanns få skillnader i subjektiv livskvalitet vid uppdelning i undergrupper med avseende på problematik av psykiatrisk, missbruks- och/eller somatisk karaktär. Däremot associerades tecken på depression med låg subjektiv livskvalitet. Resultaten stödjer uppfattningen att hemlöshet ofta är förbundet med en komplex problematik av missbruksproblem, psykiska och/eller kroppsliga problem som medför behov av specifika vård och stödåtgärder. Sammantaget hade 38 av de 50 respondenterna någon form av psykisk/fysisk sjukdom eller missbruksproblematik.},
 author    = {Lundberg, Bertil},
 keyword   = {hemlöshet, livskvalitet, hälsosituation, vårdbehov},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livskvalitet bland hemlösa i malmö},
 year     = {2001},
}