Advanced

Livskvalitet på äldre dagar

Borglin, Gunilla (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med denna studien var att undersöka hur oberoende äldre (79+) boende i eget hem, upplevde sin livskvalitet. Urvalet bestod av fem män mellan 80-85 år och sex kvinnor mellan 80-84 år. Informanterna var oberoende av hjälp och levde ensamma eller tillsammans med sin make/maka. Kvalitativa intervjuer genom-fördes under sommaren 1999. Intervjuerna varade ca 1.5 – 2 timmar och inledes med en bred övergripande fråga. Den transkriberade texten analyserades inspirerad av Van Manens beskrivning av hermeneutisk fenomenologi och den selektiva tema analysen. Analysen avslöjade åtta dimensioner av vikt för informanterna. Dessa dimensioner var; livssyn, livsminne, aktiviteter, livspartner, signifikanta andra, ekonomi, hemmet och hälsa. Varje... (More)
Syftet med denna studien var att undersöka hur oberoende äldre (79+) boende i eget hem, upplevde sin livskvalitet. Urvalet bestod av fem män mellan 80-85 år och sex kvinnor mellan 80-84 år. Informanterna var oberoende av hjälp och levde ensamma eller tillsammans med sin make/maka. Kvalitativa intervjuer genom-fördes under sommaren 1999. Intervjuerna varade ca 1.5 – 2 timmar och inledes med en bred övergripande fråga. Den transkriberade texten analyserades inspirerad av Van Manens beskrivning av hermeneutisk fenomenologi och den selektiva tema analysen. Analysen avslöjade åtta dimensioner av vikt för informanterna. Dessa dimensioner var; livssyn, livsminne, aktiviteter, livspartner, signifikanta andra, ekonomi, hemmet och hälsa. Varje dimension bestod av olika antal tema. Resultatet indikerar att de äldre i denna studien upplevde en hög grad av livskvalitet, trots sin ålder. En trolig orsak till detta kan vara förmågan att acceptera och anpassa sig, men också förmågan att förändra värderingarna angående vad som ger mening åt livet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borglin, Gunilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
livskvalitet, äldre
language
Swedish
id
2526779
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526779,
 abstract   = {Syftet med denna studien var att undersöka hur oberoende äldre (79+) boende i eget hem, upplevde sin livskvalitet. Urvalet bestod av fem män mellan 80-85 år och sex kvinnor mellan 80-84 år. Informanterna var oberoende av hjälp och levde ensamma eller tillsammans med sin make/maka. Kvalitativa intervjuer genom-fördes under sommaren 1999. Intervjuerna varade ca 1.5 – 2 timmar och inledes med en bred övergripande fråga. Den transkriberade texten analyserades inspirerad av Van Manens beskrivning av hermeneutisk fenomenologi och den selektiva tema analysen. Analysen avslöjade åtta dimensioner av vikt för informanterna. Dessa dimensioner var; livssyn, livsminne, aktiviteter, livspartner, signifikanta andra, ekonomi, hemmet och hälsa. Varje dimension bestod av olika antal tema. Resultatet indikerar att de äldre i denna studien upplevde en hög grad av livskvalitet, trots sin ålder. En trolig orsak till detta kan vara förmågan att acceptera och anpassa sig, men också förmågan att förändra värderingarna angående vad som ger mening åt livet.},
 author    = {Borglin, Gunilla},
 keyword   = {livskvalitet, äldre},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livskvalitet på äldre dagar},
 year     = {2001},
}