Advanced

Postoperativ smärtbedömning och behandling

Casserstedt, Beata (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med föreliggande litteraturstudie var dels att identifiera vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan i hennes bedömning och behandling av patientens postoperativa smärta, dels belysa patientens upplevelser av postoperativ smärtbehandling. I litteraturstudien analyserades tio vetenskapliga artiklar, som var publicerade mellan 1990- 1997. I resultatet framkom att många sjuksköterskor hade kunskapsbrister beträffande smärtbehandling och att de önskade ytterligare utbildning. Sjuksköterskorna önskade också bättre kontroll över arbetssituationen vid postoperativ smärtbehandling, vilket påverkas av dessa kunskaper, attityder och erfarenhet. Sjuksköterskor undervärderade ofta patientens smärta, och var även oroliga för vissa... (More)
Syftet med föreliggande litteraturstudie var dels att identifiera vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan i hennes bedömning och behandling av patientens postoperativa smärta, dels belysa patientens upplevelser av postoperativ smärtbehandling. I litteraturstudien analyserades tio vetenskapliga artiklar, som var publicerade mellan 1990- 1997. I resultatet framkom att många sjuksköterskor hade kunskapsbrister beträffande smärtbehandling och att de önskade ytterligare utbildning. Sjuksköterskorna önskade också bättre kontroll över arbetssituationen vid postoperativ smärtbehandling, vilket påverkas av dessa kunskaper, attityder och erfarenhet. Sjuksköterskor undervärderade ofta patientens smärta, och var även oroliga för vissa läkemedelsbiverkningar samt läkemedelsberoende. Patienterna var i stor utsträckning nöjda med den smärtlindring de fick dock förväntade de sig ofta postoperativ smärta. Brister i informationen angående smärtbehandling, och att patienterna ofta saknade psykologiskt stöd samt kroppslig närhet från sjuksköterskornas sida, var vanligt förekommande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Casserstedt, Beata
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
postoperativ smärta, smärtlindring, bedömning, behandling, attityder, sjuksköterskor
language
Swedish
id
2526791
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526791,
 abstract   = {Syftet med föreliggande litteraturstudie var dels att identifiera vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan i hennes bedömning och behandling av patientens postoperativa smärta, dels belysa patientens upplevelser av postoperativ smärtbehandling. I litteraturstudien analyserades tio vetenskapliga artiklar, som var publicerade mellan 1990- 1997. I resultatet framkom att många sjuksköterskor hade kunskapsbrister beträffande smärtbehandling och att de önskade ytterligare utbildning. Sjuksköterskorna önskade också bättre kontroll över arbetssituationen vid postoperativ smärtbehandling, vilket påverkas av dessa kunskaper, attityder och erfarenhet. Sjuksköterskor undervärderade ofta patientens smärta, och var även oroliga för vissa läkemedelsbiverkningar samt läkemedelsberoende. Patienterna var i stor utsträckning nöjda med den smärtlindring de fick dock förväntade de sig ofta postoperativ smärta. Brister i informationen angående smärtbehandling, och att patienterna ofta saknade psykologiskt stöd samt kroppslig närhet från sjuksköterskornas sida, var vanligt förekommande.},
 author    = {Casserstedt, Beata},
 keyword   = {postoperativ smärta, smärtlindring, bedömning, behandling, attityder, sjuksköterskor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Postoperativ smärtbedömning och behandling},
 year     = {2001},
}