Advanced

Kvinnors upplevelser i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt- en kvalitativ undersökning

Tagesson, Hanna (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Årligen insjuknar 27000 människor i hjärtinfarkt i Sverige varav 9000 av dessa är kvinnor. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55 år. Generellt ses en minskad morbiditet samt mortalitet i hjärt- kärlsjukdomar, minskningen är dock mindre bland kvinnor. Hos kvinnor med låg socioekonomiskstandard förekommer även en ökning. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av insjuknandet i hjärtinfarkt. En kvalitativ undersökning har utförts med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod, där sju kvinnor har intervjuats. Resultatet kom att påvisa att varje kvinnas insjuknande var unikt och att flera diffusa symtom förekom vilka kvinnorna ej tolkade som kommande från hjärtat. I och med att kvinnorna ej... (More)
Årligen insjuknar 27000 människor i hjärtinfarkt i Sverige varav 9000 av dessa är kvinnor. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55 år. Generellt ses en minskad morbiditet samt mortalitet i hjärt- kärlsjukdomar, minskningen är dock mindre bland kvinnor. Hos kvinnor med låg socioekonomiskstandard förekommer även en ökning. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av insjuknandet i hjärtinfarkt. En kvalitativ undersökning har utförts med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod, där sju kvinnor har intervjuats. Resultatet kom att påvisa att varje kvinnas insjuknande var unikt och att flera diffusa symtom förekom vilka kvinnorna ej tolkade som kommande från hjärtat. I och med att kvinnorna ej tolkade sina symtom som härledande från hjärtat uppkom fördröjningstid vilket försämrade kvinnans prognos. Kvinnorna kom att misstänka andra orsaker till försämrad hälsa. Vidare beskrev kvinnorna ett behov av ökadkunskap om insjuknande i hjärtinfarkt. Genom spridning av information om kvinnors upplevelser av insjuknandet i hjärtinfarkt kan denna kunskapsbrist minimeras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tagesson, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kvinnor, hjärtinfarkt, insjuknande, symtom, misstankar, kunskapsbehov, information, omvårdnad.
language
Swedish
id
2526795
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:13
@misc{2526795,
 abstract   = {Årligen insjuknar 27000 människor i hjärtinfarkt i Sverige varav 9000 av dessa är kvinnor. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55 år. Generellt ses en minskad morbiditet samt mortalitet i hjärt- kärlsjukdomar, minskningen är dock mindre bland kvinnor. Hos kvinnor med låg socioekonomiskstandard förekommer även en ökning. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av insjuknandet i hjärtinfarkt. En kvalitativ undersökning har utförts med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod, där sju kvinnor har intervjuats. Resultatet kom att påvisa att varje kvinnas insjuknande var unikt och att flera diffusa symtom förekom vilka kvinnorna ej tolkade som kommande från hjärtat. I och med att kvinnorna ej tolkade sina symtom som härledande från hjärtat uppkom fördröjningstid vilket försämrade kvinnans prognos. Kvinnorna kom att misstänka andra orsaker till försämrad hälsa. Vidare beskrev kvinnorna ett behov av ökadkunskap om insjuknande i hjärtinfarkt. Genom spridning av information om kvinnors upplevelser av insjuknandet i hjärtinfarkt kan denna kunskapsbrist minimeras.},
 author    = {Tagesson, Hanna},
 keyword   = {Kvinnor, hjärtinfarkt, insjuknande, symtom, misstankar, kunskapsbehov, information, omvårdnad.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnors upplevelser i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt- en kvalitativ undersökning},
 year     = {2001},
}