Advanced

Kan negativa organisatoriska faktorer påverka hsan-beslut mot sjuksköterskor?

Cruce, Magdalena (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Utgångspunkten för studien var att undersöka om HSAN vid sina beslut om påföljd tar hänsyn till den negativa organisatoriska påverkan som finns på våra sjukhus idag. Bakgrunden var att sjuksköterskor, på grund av personalbrist, stress och stora omorganisationer (sk. negativ organisatorisk påverkan) i sitt dagliga arbete utsätts för moment med stor risk för att handla fel. Studien omfattar en granskning av 32 HSAN-ärenden gällande sjukhusanställda sjuksköterskor. Ärendena har diarieförts och behandlats av HSAN under åren 1998-2000. Resultatet av studien visar att HSAN, i alla ärenden där sjuksköterskan hänvisade sin avvikelse till negativ organisatorisk påverkan, tog upp denna aspekt som en del vid bedömningen. Vid 54 % av antalet ärenden... (More)
Utgångspunkten för studien var att undersöka om HSAN vid sina beslut om påföljd tar hänsyn till den negativa organisatoriska påverkan som finns på våra sjukhus idag. Bakgrunden var att sjuksköterskor, på grund av personalbrist, stress och stora omorganisationer (sk. negativ organisatorisk påverkan) i sitt dagliga arbete utsätts för moment med stor risk för att handla fel. Studien omfattar en granskning av 32 HSAN-ärenden gällande sjukhusanställda sjuksköterskor. Ärendena har diarieförts och behandlats av HSAN under åren 1998-2000. Resultatet av studien visar att HSAN, i alla ärenden där sjuksköterskan hänvisade sin avvikelse till negativ organisatorisk påverkan, tog upp denna aspekt som en del vid bedömningen. Vid 54 % av antalet ärenden med negativ organisatorisk påverkan tog HSAN hänsyn till denna aspekt vid sitt beslut om påföljd. Studiens resultat belyser risksituationer i sjuksköterskans arbete och vikten av att redogöra för en eventuell negativ organisatorisk påverkan vid ett yttrande till HSAN. Studier av HSAN-ärenden är av värde för att uppmärksamma risksituationer som skulle kunna åtgärdas och därmed ge en högre patientsäkerhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cruce, Magdalena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ansvarsfall, HSAN, organisatorisk påverkan, sjuksköterska, sjukvårdskris
language
Swedish
id
2526828
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2526828,
 abstract   = {Utgångspunkten för studien var att undersöka om HSAN vid sina beslut om påföljd tar hänsyn till den negativa organisatoriska påverkan som finns på våra sjukhus idag. Bakgrunden var att sjuksköterskor, på grund av personalbrist, stress och stora omorganisationer (sk. negativ organisatorisk påverkan) i sitt dagliga arbete utsätts för moment med stor risk för att handla fel. Studien omfattar en granskning av 32 HSAN-ärenden gällande sjukhusanställda sjuksköterskor. Ärendena har diarieförts och behandlats av HSAN under åren 1998-2000. Resultatet av studien visar att HSAN, i alla ärenden där sjuksköterskan hänvisade sin avvikelse till negativ organisatorisk påverkan, tog upp denna aspekt som en del vid bedömningen. Vid 54 % av antalet ärenden med negativ organisatorisk påverkan tog HSAN hänsyn till denna aspekt vid sitt beslut om påföljd. Studiens resultat belyser risksituationer i sjuksköterskans arbete och vikten av att redogöra för en eventuell negativ organisatorisk påverkan vid ett yttrande till HSAN. Studier av HSAN-ärenden är av värde för att uppmärksamma risksituationer som skulle kunna åtgärdas och därmed ge en högre patientsäkerhet.},
 author    = {Cruce, Magdalena},
 keyword   = {ansvarsfall, HSAN, organisatorisk påverkan, sjuksköterska, sjukvårdskris},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan negativa organisatoriska faktorer påverka hsan-beslut mot sjuksköterskor?},
 year     = {2001},
}