Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors syn och studenters förväntningar handledarskapet i klinisk utbildning

Andersson Sohlberg, Lisa and Stålnacke, Anna (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
I förekommande arbete studerades hur sjuksköterskan ser på sin handledarfunktion i den kliniska utbildningen. Studien syftade till att undersöka hur den överensstämmer med sjuksköterskestudenters förväntningar på handledarskapet. Sjuksköterskeyrket ställer höga krav på ett praktiskt kunnande och därmed är det viktigt att stora delar av inlärningen sker i de verkliga arbetssituationerna. Det fordras kvalificerad handledning för att hjälpa studenten att tillgodogöra sig den kunskap som erbjuds under den kliniska utbildningen. Kvalitativa intervjuer har utförts med fem sjuksköterskor och fem sjuksköterskestudenter. Resultatet visade att det studenterna förväntade sig av handledarna i hög grad överensstämde med det som sjuksköterskorna ansåg... (More)
I förekommande arbete studerades hur sjuksköterskan ser på sin handledarfunktion i den kliniska utbildningen. Studien syftade till att undersöka hur den överensstämmer med sjuksköterskestudenters förväntningar på handledarskapet. Sjuksköterskeyrket ställer höga krav på ett praktiskt kunnande och därmed är det viktigt att stora delar av inlärningen sker i de verkliga arbetssituationerna. Det fordras kvalificerad handledning för att hjälpa studenten att tillgodogöra sig den kunskap som erbjuds under den kliniska utbildningen. Kvalitativa intervjuer har utförts med fem sjuksköterskor och fem sjuksköterskestudenter. Resultatet visade att det studenterna förväntade sig av handledarna i hög grad överensstämde med det som sjuksköterskorna ansåg bör ingå i handledarrollen. I bearbetningen av materialet framkom fem huvudteman, vilka fick stort utrymme i samtliga intervjuer. Dessa teman var: bemötande, kommunikation, struktur, relation och tid. Tidsaspekten genomsyrade samtliga tema och påverkade handledningens förutsättningar i stor utsträckning. Ett stort behov av bekräftelse kunde även urskiljas hos både studenter och handledare. Slutligen var en öppen kommunikation och en god relation mellan handledare och student förutsättningen för att erhålla en tillfredsställande klinisk utbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson Sohlberg, Lisa and Stålnacke, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
handledning, studenter, sjuksköterskor, omvårdnad, klinisk utbildning
language
Swedish
id
2526856
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2526856,
 abstract   = {I förekommande arbete studerades hur sjuksköterskan ser på sin handledarfunktion i den kliniska utbildningen. Studien syftade till att undersöka hur den överensstämmer med sjuksköterskestudenters förväntningar på handledarskapet. Sjuksköterskeyrket ställer höga krav på ett praktiskt kunnande och därmed är det viktigt att stora delar av inlärningen sker i de verkliga arbetssituationerna. Det fordras kvalificerad handledning för att hjälpa studenten att tillgodogöra sig den kunskap som erbjuds under den kliniska utbildningen. Kvalitativa intervjuer har utförts med fem sjuksköterskor och fem sjuksköterskestudenter. Resultatet visade att det studenterna förväntade sig av handledarna i hög grad överensstämde med det som sjuksköterskorna ansåg bör ingå i handledarrollen. I bearbetningen av materialet framkom fem huvudteman, vilka fick stort utrymme i samtliga intervjuer. Dessa teman var: bemötande, kommunikation, struktur, relation och tid. Tidsaspekten genomsyrade samtliga tema och påverkade handledningens förutsättningar i stor utsträckning. Ett stort behov av bekräftelse kunde även urskiljas hos både studenter och handledare. Slutligen var en öppen kommunikation och en god relation mellan handledare och student förutsättningen för att erhålla en tillfredsställande klinisk utbildning.},
 author    = {Andersson Sohlberg, Lisa and Stålnacke, Anna},
 keyword   = {handledning, studenter, sjuksköterskor, omvårdnad, klinisk utbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors syn och studenters förväntningar handledarskapet i klinisk utbildning},
 year     = {2001},
}