Advanced

Kulturkrockar i vården

Johnsson, Hanna (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Enligt Statistiska Centralbyråns årsbok för Sverige 2001 fanns det den 31 december 1999, 1068 723 personer i Sverige med utländskt medborgarskap eller utländskt födelseland. Mötet med andra kulturer berikar oss på olika sätt, men ofta uppstår det kulturkrockar pga olika beteendemönster. Syftet med litteraturstudien var att belysa problem som kan uppstå i omvårdnaden av vuxna patienter med annan kulturell bakgrund. Metoden var en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Sökningen av artiklarna skedde utifrån databaserna PubMed och Cinahl. Resultatet i studien visade att dagens sjuksköterskor inte besitter den kunskap som krävs för att kunna ge en säker och god vård till patienter med annan kulturell bakgrund. Sjuksköterskorna... (More)
Enligt Statistiska Centralbyråns årsbok för Sverige 2001 fanns det den 31 december 1999, 1068 723 personer i Sverige med utländskt medborgarskap eller utländskt födelseland. Mötet med andra kulturer berikar oss på olika sätt, men ofta uppstår det kulturkrockar pga olika beteendemönster. Syftet med litteraturstudien var att belysa problem som kan uppstå i omvårdnaden av vuxna patienter med annan kulturell bakgrund. Metoden var en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Sökningen av artiklarna skedde utifrån databaserna PubMed och Cinahl. Resultatet i studien visade att dagens sjuksköterskor inte besitter den kunskap som krävs för att kunna ge en säker och god vård till patienter med annan kulturell bakgrund. Sjuksköterskorna känner sig många gånger frustrerade i mötet med patienterna och upplever ofta hjälplöshet. Granskaningen av de tio vetenskapliga artiklarna visade även att kommunikationen inte fungerar mellan parterna och att det ofta uppstår problem med de anhöriga till patienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Hanna
supervisor
organization
alternative title
Problem i omvårdnaden.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kulturkrockar, sjuksköterska, omvårdnad
language
Swedish
id
2526861
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2526861,
 abstract   = {Enligt Statistiska Centralbyråns årsbok för Sverige 2001 fanns det den 31 december 1999, 1068 723 personer i Sverige med utländskt medborgarskap eller utländskt födelseland. Mötet med andra kulturer berikar oss på olika sätt, men ofta uppstår det kulturkrockar pga olika beteendemönster. Syftet med litteraturstudien var att belysa problem som kan uppstå i omvårdnaden av vuxna patienter med annan kulturell bakgrund. Metoden var en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Sökningen av artiklarna skedde utifrån databaserna PubMed och Cinahl. Resultatet i studien visade att dagens sjuksköterskor inte besitter den kunskap som krävs för att kunna ge en säker och god vård till patienter med annan kulturell bakgrund. Sjuksköterskorna känner sig många gånger frustrerade i mötet med patienterna och upplever ofta hjälplöshet. Granskaningen av de tio vetenskapliga artiklarna visade även att kommunikationen inte fungerar mellan parterna och att det ofta uppstår problem med de anhöriga till patienten.},
 author    = {Johnsson, Hanna},
 keyword   = {kulturkrockar, sjuksköterska, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kulturkrockar i vården},
 year     = {2001},
}