Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Existentiell och andlig omvårdnad

Rosendahl, Eva (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Inom den holistiska modellen räcker det inte att se patienten som en skadad eller sjuk kropp, utan patienten måste ses som en hel människa med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.Har sjuksköterskan den kompetens och kunskap som behövs för att ta hand om patienters behov av existentiella och andliga samtal? I denna litteraturstudie har tio artiklar granskats. Syftet med studien har varit att med litteraturens hjälp ta reda på vilken roll och funktion sjuksköterskan har gällande existentiell och andlig omvårdnad.Resultatet visar att sjuksköterskor identifierar och bemöter patientersexistentiella och andliga behov och använder sig av många olika sätt för att identifiera dem. Det framkom att en viktig åtgärd i den existentiella... (More)
Inom den holistiska modellen räcker det inte att se patienten som en skadad eller sjuk kropp, utan patienten måste ses som en hel människa med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.Har sjuksköterskan den kompetens och kunskap som behövs för att ta hand om patienters behov av existentiella och andliga samtal? I denna litteraturstudie har tio artiklar granskats. Syftet med studien har varit att med litteraturens hjälp ta reda på vilken roll och funktion sjuksköterskan har gällande existentiell och andlig omvårdnad.Resultatet visar att sjuksköterskor identifierar och bemöter patientersexistentiella och andliga behov och använder sig av många olika sätt för att identifiera dem. Det framkom att en viktig åtgärd i den existentiella och andliga omvårdnaden är att involvera annan yrkeskategori t ex en präst. Det finns också indikationer på att en del sjuksköterskor känner att de inte kan tillgodose patienters existentiella och andliga behov och att det eventuellt skulle kunna lösas genom en ökad kunskapsinhämtning i existentiell och andlig omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosendahl, Eva
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskans roll och funktion.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
existentiell och andlig omvårdnad, existentiella och andliga behov, sjuksköterskans roll och funktion
language
Swedish
id
2526870
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2526870,
 abstract   = {Inom den holistiska modellen räcker det inte att se patienten som en skadad eller sjuk kropp, utan patienten måste ses som en hel människa med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.Har sjuksköterskan den kompetens och kunskap som behövs för att ta hand om patienters behov av existentiella och andliga samtal? I denna litteraturstudie har tio artiklar granskats. Syftet med studien har varit att med litteraturens hjälp ta reda på vilken roll och funktion sjuksköterskan har gällande existentiell och andlig omvårdnad.Resultatet visar att sjuksköterskor identifierar och bemöter patientersexistentiella och andliga behov och använder sig av många olika sätt för att identifiera dem. Det framkom att en viktig åtgärd i den existentiella och andliga omvårdnaden är att involvera annan yrkeskategori t ex en präst. Det finns också indikationer på att en del sjuksköterskor känner att de inte kan tillgodose patienters existentiella och andliga behov och att det eventuellt skulle kunna lösas genom en ökad kunskapsinhämtning i existentiell och andlig omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen.},
 author    = {Rosendahl, Eva},
 keyword   = {existentiell och andlig omvårdnad, existentiella och andliga behov, sjuksköterskans roll och funktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Existentiell och andlig omvårdnad},
 year     = {2001},
}