Advanced

Psykosociala interventioner

Alfvén, Johanna (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
De psykosociala interventionerna syftar till att minska antalet vårddagar inom sluten vård för de psykiatriskt långtidssjuka. Till dessa hör personer med schizofreni, en sjukdom vars symtom inverkar på hela personligheten och på patientens förmåga att klara sig på egen hand. Syftet med denna studie var att undersöka hur psykosociala interventioner kan bidra till symtomreducering och minskad återinläggning av schizofrena patienter. Metoden var en litteraturstudie, där 10 vetenskapliga artiklar granskades. Det visadesig att psykosociala interventioner har en reducerande inverkan på patientens symtombild. Genom förstärkning av patientens coping-förmåga, som ger lindrigare symtompåverkan och beteendemodifiering, klarar patienten längre... (More)
De psykosociala interventionerna syftar till att minska antalet vårddagar inom sluten vård för de psykiatriskt långtidssjuka. Till dessa hör personer med schizofreni, en sjukdom vars symtom inverkar på hela personligheten och på patientens förmåga att klara sig på egen hand. Syftet med denna studie var att undersöka hur psykosociala interventioner kan bidra till symtomreducering och minskad återinläggning av schizofrena patienter. Metoden var en litteraturstudie, där 10 vetenskapliga artiklar granskades. Det visadesig att psykosociala interventioner har en reducerande inverkan på patientens symtombild. Genom förstärkning av patientens coping-förmåga, som ger lindrigare symtompåverkan och beteendemodifiering, klarar patienten längre perioder utan slutenvård. Studierna visade att denna effekt minskar med tiden, vilket tyder på ett behov av kontinuerlig rehabilitering för att bibehålla behandlingseffekten. Anhörigas behov av stöd och råd bör tas i beaktande vid vård av schizofrena patienter, likaså behövs en inventering av vårdpersonalens behov av stöd och vidareutbildning för att skapa en rehabiliterande relation till patienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alfvén, Johanna
supervisor
organization
alternative title
Ett viktigt komplement vid vård och behandling av schizofrena patienter.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
schizofreni, psykosociala interventioner, symtomreducering
language
Swedish
id
2526922
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2526922,
 abstract   = {De psykosociala interventionerna syftar till att minska antalet vårddagar inom sluten vård för de psykiatriskt långtidssjuka. Till dessa hör personer med schizofreni, en sjukdom vars symtom inverkar på hela personligheten och på patientens förmåga att klara sig på egen hand. Syftet med denna studie var att undersöka hur psykosociala interventioner kan bidra till symtomreducering och minskad återinläggning av schizofrena patienter. Metoden var en litteraturstudie, där 10 vetenskapliga artiklar granskades. Det visadesig att psykosociala interventioner har en reducerande inverkan på patientens symtombild. Genom förstärkning av patientens coping-förmåga, som ger lindrigare symtompåverkan och beteendemodifiering, klarar patienten längre perioder utan slutenvård. Studierna visade att denna effekt minskar med tiden, vilket tyder på ett behov av kontinuerlig rehabilitering för att bibehålla behandlingseffekten. Anhörigas behov av stöd och råd bör tas i beaktande vid vård av schizofrena patienter, likaså behövs en inventering av vårdpersonalens behov av stöd och vidareutbildning för att skapa en rehabiliterande relation till patienten.},
 author    = {Alfvén, Johanna},
 keyword   = {schizofreni, psykosociala interventioner, symtomreducering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykosociala interventioner},
 year     = {2001},
}