Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kunskaper och rutiner kring måltidssituationen för strokepatienter med dysfagi

Clarén, Lena and Lindblom Norman, Monika (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Dysfagi drabbar omkring hälften av de upptill 30000 personer som årligen insjuknar i stroke, vilken benämns som en av Sveriges folksjukdomar. Dysfagi medför ofta flera andra komplikationer som kan vara av betydelse för patientens tillfrisknande. Med föreliggande studie vill författarna synliggöra de kunskaper och rutiner som sjuksköterskor och undersköterskor använder sig av kring måltidssituationen för patienter med dysfagi. En empirisk studie genomfördes utifrån en kvalitativ ansats, inspirerad av Grounded Theory. Totalt genomfördes intervjuer med sex sjuksköterskor och tre undersköterskor på två strokeenheter i södra Sverige. Resultatet visade att omvårdnaden av strokepatienter med dysfagi är tidkrävande. För att möta deras specifika... (More)
Dysfagi drabbar omkring hälften av de upptill 30000 personer som årligen insjuknar i stroke, vilken benämns som en av Sveriges folksjukdomar. Dysfagi medför ofta flera andra komplikationer som kan vara av betydelse för patientens tillfrisknande. Med föreliggande studie vill författarna synliggöra de kunskaper och rutiner som sjuksköterskor och undersköterskor använder sig av kring måltidssituationen för patienter med dysfagi. En empirisk studie genomfördes utifrån en kvalitativ ansats, inspirerad av Grounded Theory. Totalt genomfördes intervjuer med sex sjuksköterskor och tre undersköterskor på två strokeenheter i södra Sverige. Resultatet visade att omvårdnaden av strokepatienter med dysfagi är tidkrävande. För att möta deras specifika behov krävs kunskap, rutiner och kontinuitet i personalsammansättningen. Den kunskap som finns hos vårdpersonalen kan tas tillvara för att höja kunskapsnivån och kvalitén i omvårdnaden. Förståelsen för patienter med dysfagi och deras omvårdnadsbehov kan ökas genom fördjupade kunskaper och praktisk vårderfarenhet för vårdpersonalen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Clarén, Lena and Lindblom Norman, Monika
supervisor
organization
alternative title
Intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dysfagi, stroke, omvårdnad, kunskap, rutin
language
Swedish
id
2526926
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2526926,
 abstract   = {Dysfagi drabbar omkring hälften av de upptill 30000 personer som årligen insjuknar i stroke, vilken benämns som en av Sveriges folksjukdomar. Dysfagi medför ofta flera andra komplikationer som kan vara av betydelse för patientens tillfrisknande. Med föreliggande studie vill författarna synliggöra de kunskaper och rutiner som sjuksköterskor och undersköterskor använder sig av kring måltidssituationen för patienter med dysfagi. En empirisk studie genomfördes utifrån en kvalitativ ansats, inspirerad av Grounded Theory. Totalt genomfördes intervjuer med sex sjuksköterskor och tre undersköterskor på två strokeenheter i södra Sverige. Resultatet visade att omvårdnaden av strokepatienter med dysfagi är tidkrävande. För att möta deras specifika behov krävs kunskap, rutiner och kontinuitet i personalsammansättningen. Den kunskap som finns hos vårdpersonalen kan tas tillvara för att höja kunskapsnivån och kvalitén i omvårdnaden. Förståelsen för patienter med dysfagi och deras omvårdnadsbehov kan ökas genom fördjupade kunskaper och praktisk vårderfarenhet för vårdpersonalen.},
 author    = {Clarén, Lena and Lindblom Norman, Monika},
 keyword   = {dysfagi, stroke, omvårdnad, kunskap, rutin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskaper och rutiner kring måltidssituationen för strokepatienter med dysfagi},
 year     = {2001},
}