Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att bli föräldrar till ett för tidigt fött barn

Hellman, Carina and Åkerlund, Emma (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Varje år föds ca 90 000 barn i Sverige. Av dessa föds ca 4,5% för tidigt. 10% av dessa för tidigt födda barn kommer att vårdas på en neonatalvårdsavdelning. Syftet med studien var att undersöka föräldarnas upplevelser tiden efter den prematura födseln. Vidare var syftet att undersöka vilka åtgärder sjuksköterskan kan vidta för att hjälpa dessa föräldrar. Metoden är en litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att föräldrar till prematurt födda barn upplever många stressfaktorer, och att det är viktigt för dem att känna sig delaktiga i omvårdnaden av barnet. För att hjälpa föräldrar i kris måste sjuksköterskan ge upprepad information, lyssna och sätta föräldrarna i centrum. Föräldrarna måste känna sig behövda och... (More)
Varje år föds ca 90 000 barn i Sverige. Av dessa föds ca 4,5% för tidigt. 10% av dessa för tidigt födda barn kommer att vårdas på en neonatalvårdsavdelning. Syftet med studien var att undersöka föräldarnas upplevelser tiden efter den prematura födseln. Vidare var syftet att undersöka vilka åtgärder sjuksköterskan kan vidta för att hjälpa dessa föräldrar. Metoden är en litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att föräldrar till prematurt födda barn upplever många stressfaktorer, och att det är viktigt för dem att känna sig delaktiga i omvårdnaden av barnet. För att hjälpa föräldrar i kris måste sjuksköterskan ge upprepad information, lyssna och sätta föräldrarna i centrum. Föräldrarna måste känna sig behövda och viktiga i omvårdnaden av sitt barn. Det framgick även av artiklarna att sjuksköterskorna känner sig stressade och inte hinner ge föräldrarna den tid de behöver för stödjande samtal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Carina and Åkerlund, Emma
supervisor
organization
alternative title
Hur sjuksköterskan kan hjälpa, stödja och förstå föräldrarna i kris.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterska, föräldrar, prematura barn, kris
language
Swedish
id
2526945
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2526945,
 abstract   = {{Varje år föds ca 90 000 barn i Sverige. Av dessa föds ca 4,5% för tidigt. 10% av dessa för tidigt födda barn kommer att vårdas på en neonatalvårdsavdelning. Syftet med studien var att undersöka föräldarnas upplevelser tiden efter den prematura födseln. Vidare var syftet att undersöka vilka åtgärder sjuksköterskan kan vidta för att hjälpa dessa föräldrar. Metoden är en litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att föräldrar till prematurt födda barn upplever många stressfaktorer, och att det är viktigt för dem att känna sig delaktiga i omvårdnaden av barnet. För att hjälpa föräldrar i kris måste sjuksköterskan ge upprepad information, lyssna och sätta föräldrarna i centrum. Föräldrarna måste känna sig behövda och viktiga i omvårdnaden av sitt barn. Det framgick även av artiklarna att sjuksköterskorna känner sig stressade och inte hinner ge föräldrarna den tid de behöver för stödjande samtal.}},
 author    = {{Hellman, Carina and Åkerlund, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att bli föräldrar till ett för tidigt fött barn}},
 year     = {{2001}},
}