Advanced

Nutrition inom vård och omsorg

Alfengård, Karin (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Aktuell forskning visar på att undernäring förekommer såväl inom sluten vård som inom vården av äldre i olika boendeformer (benämns som sluten respektive öppen vård i studien). Studiens övergripande syfte var att kartlägga befintliga nutritionsrutiner och inventera behovet av utbildning inom området nutrition. Syftet var dessutom att jämföra om det föreligger några skillnader mellan de olika vårdformerna avseende dessa rutiner. En enkätundersökning genomfördes vid två ”medelstora” sjukhus och inom åtta kommuners ordinära boende, särskilda boende för äldre/ vårdboenden samt kommunens hemsjukvård. Totalt distribuerades 142 enkäter. Studien visade enligt respondenterna att det inte var någon signifikant skillnad avseende nutritionsfrågor vid... (More)
Aktuell forskning visar på att undernäring förekommer såväl inom sluten vård som inom vården av äldre i olika boendeformer (benämns som sluten respektive öppen vård i studien). Studiens övergripande syfte var att kartlägga befintliga nutritionsrutiner och inventera behovet av utbildning inom området nutrition. Syftet var dessutom att jämföra om det föreligger några skillnader mellan de olika vårdformerna avseende dessa rutiner. En enkätundersökning genomfördes vid två ”medelstora” sjukhus och inom åtta kommuners ordinära boende, särskilda boende för äldre/ vårdboenden samt kommunens hemsjukvård. Totalt distribuerades 142 enkäter. Studien visade enligt respondenterna att det inte var någon signifikant skillnad avseende nutritionsfrågor vid inskrivning/ ankomst mellan den slutna och öppna vården. Resultatet visade även att sluten vård vid inskrivning utförde kontroller i större utsträckning än den öppna vården. Under vårdtiden/ vistelsen skedde kontroll och uppföljning av nutritionsfrågor mer frekvent inom den slutna vården, dokumentationsrutiner var tydligare och VIPS- modellen användes av samtliga i stor omfattning. Tillgång till dietist och sjuksköterska med nutritionsansvar var större inom den slutna vården. Vid utskrivning/ överflyttning var det ingen signifikant skillnad mellan vårdformerna när det gällde muntliga rapport samt dokumentation. Behov av utbildning inom området nutrition fanns inom båda vårdformerna. Av studien framkom att tydliga nutritionsrutiner samt utbildning är av stor betydelse för god vård och omsorg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alfengård, Karin
supervisor
organization
alternative title
Kartläggning av rutiner och utbildningsbehov avseende nutrition inom sluten vård och inom vården av äldre i olika boendeformer i ett län i södra Sverige.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nutrition, ordinärt boende, rutiner, sluten vård, särskilt boende, utbildning
language
Swedish
id
2526969
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2526969,
 abstract   = {Aktuell forskning visar på att undernäring förekommer såväl inom sluten vård som inom vården av äldre i olika boendeformer (benämns som sluten respektive öppen vård i studien). Studiens övergripande syfte var att kartlägga befintliga nutritionsrutiner och inventera behovet av utbildning inom området nutrition. Syftet var dessutom att jämföra om det föreligger några skillnader mellan de olika vårdformerna avseende dessa rutiner. En enkätundersökning genomfördes vid två ”medelstora” sjukhus och inom åtta kommuners ordinära boende, särskilda boende för äldre/ vårdboenden samt kommunens hemsjukvård. Totalt distribuerades 142 enkäter. Studien visade enligt respondenterna att det inte var någon signifikant skillnad avseende nutritionsfrågor vid inskrivning/ ankomst mellan den slutna och öppna vården. Resultatet visade även att sluten vård vid inskrivning utförde kontroller i större utsträckning än den öppna vården. Under vårdtiden/ vistelsen skedde kontroll och uppföljning av nutritionsfrågor mer frekvent inom den slutna vården, dokumentationsrutiner var tydligare och VIPS- modellen användes av samtliga i stor omfattning. Tillgång till dietist och sjuksköterska med nutritionsansvar var större inom den slutna vården. Vid utskrivning/ överflyttning var det ingen signifikant skillnad mellan vårdformerna när det gällde muntliga rapport samt dokumentation. Behov av utbildning inom området nutrition fanns inom båda vårdformerna. Av studien framkom att tydliga nutritionsrutiner samt utbildning är av stor betydelse för god vård och omsorg.},
 author    = {Alfengård, Karin},
 keyword   = {nutrition, ordinärt boende, rutiner, sluten vård, särskilt boende, utbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nutrition inom vård och omsorg},
 year     = {2001},
}