Advanced

Etiska förhållningssätt i samband med svåra beslut inom intensivvård

Borgsén, Monika and Ängeby, Karin (2001)
Department of Health Sciences
Abstract
Sjuksköterskor och läkare som arbetar inom intensivvården har olika åsikter angående behandlingsnivå och eller intensitet för patienten. Detta skapar etiska konflikter mellan yrkesgrupperna. Syftet med studien var att studera skillnader mellan olika personalgrupper inom intensivvården, genom att studera attityder och förhållningssätt vad avser svåra etiska beslut. Metoden vi använde var kvalitativ och baserades på semistrukturerade intervjuer av 17 informanter; intensivvårdssjuksköterskor, intensivvårdsläkare och patientansvarig läkare – kirurger, på tre sjukhus i Region Skåne. Två huvudteman utkristalliserades vid intervjuerna. Det första behandlade kommunikation mellan yrkesgrupperna och det andra vilka som fattade de slutgiltiga... (More)
Sjuksköterskor och läkare som arbetar inom intensivvården har olika åsikter angående behandlingsnivå och eller intensitet för patienten. Detta skapar etiska konflikter mellan yrkesgrupperna. Syftet med studien var att studera skillnader mellan olika personalgrupper inom intensivvården, genom att studera attityder och förhållningssätt vad avser svåra etiska beslut. Metoden vi använde var kvalitativ och baserades på semistrukturerade intervjuer av 17 informanter; intensivvårdssjuksköterskor, intensivvårdsläkare och patientansvarig läkare – kirurger, på tre sjukhus i Region Skåne. Två huvudteman utkristalliserades vid intervjuerna. Det första behandlade kommunikation mellan yrkesgrupperna och det andra vilka som fattade de slutgiltiga besluten angående lämplig behandling och dess intensitet i enskilda fall på intensiv-vårdsavdelningen. Vi har kommit fram till att det finns behov av en mer öppen diskussion i vårdteamet angående etiska beslut inom intensivvården. På intensivvårds-avdelningarna borde man införa ett dagligt ”Etiskt forum” för att minimera missförstånd mellan olika yrkeskategorier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borgsén, Monika and Ängeby, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
etichs - medical, intensive care units, attitude, attitude of health personnel, decision making
language
Swedish
id
2526978
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2526978,
 abstract   = {Sjuksköterskor och läkare som arbetar inom intensivvården har olika åsikter angående behandlingsnivå och eller intensitet för patienten. Detta skapar etiska konflikter mellan yrkesgrupperna. Syftet med studien var att studera skillnader mellan olika personalgrupper inom intensivvården, genom att studera attityder och förhållningssätt vad avser svåra etiska beslut. Metoden vi använde var kvalitativ och baserades på semistrukturerade intervjuer av 17 informanter; intensivvårdssjuksköterskor, intensivvårdsläkare och patientansvarig läkare – kirurger, på tre sjukhus i Region Skåne. Två huvudteman utkristalliserades vid intervjuerna. Det första behandlade kommunikation mellan yrkesgrupperna och det andra vilka som fattade de slutgiltiga besluten angående lämplig behandling och dess intensitet i enskilda fall på intensiv-vårdsavdelningen. Vi har kommit fram till att det finns behov av en mer öppen diskussion i vårdteamet angående etiska beslut inom intensivvården. På intensivvårds-avdelningarna borde man införa ett dagligt ”Etiskt forum” för att minimera missförstånd mellan olika yrkeskategorier.},
 author    = {Borgsén, Monika and Ängeby, Karin},
 keyword   = {etichs - medical, intensive care units, attitude, attitude of health personnel, decision making},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etiska förhållningssätt i samband med svåra beslut inom intensivvård},
 year     = {2001},
}