Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters upplevelse av att leva med inopererad pacemaker.

Carlsson, Strindlöv, Karin and Ingvarsson Christina (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
En pacemaker reglerar hjärtats rytm vid olika tillstånd med bradykardi. Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med inopererad pacemaker. Med en kvalitativ ansats intervjuades tio pacemakerpatienter med stöd av en intervjuguide. Materialet bearbetades och analyserades vilket resulterade i tjugo nyckelbegrepp. Dessa sammanställdes till sju beskrivningskategorier, vilka i sin tur bildade två huvudområden; välbefinnande och otillfredsställelse. Upplevelsen av välbefinnande var den mest dominerande och beskrevs flödigt av informanterna med begrepp som trygghet, hanterbarhet, stöd och ökad livskvalitet. Tryggheten medförde även ökad social frihet och minskad oro. Bättre fysisk ork bidrog till ökad... (More)
En pacemaker reglerar hjärtats rytm vid olika tillstånd med bradykardi. Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med inopererad pacemaker. Med en kvalitativ ansats intervjuades tio pacemakerpatienter med stöd av en intervjuguide. Materialet bearbetades och analyserades vilket resulterade i tjugo nyckelbegrepp. Dessa sammanställdes till sju beskrivningskategorier, vilka i sin tur bildade två huvudområden; välbefinnande och otillfredsställelse. Upplevelsen av välbefinnande var den mest dominerande och beskrevs flödigt av informanterna med begrepp som trygghet, hanterbarhet, stöd och ökad livskvalitet. Tryggheten medförde även ökad social frihet och minskad oro. Bättre fysisk ork bidrog till ökad livskvalitet. Upplevelsen av otillfredsställelse beskrevs som begränsning, obehag och rädsla. Rädslan gällde främst batteriurladdning. Anmärkningsvärt var att patienterna inte mindes om de fått någon muntlig information när de fick pacemaker. En nationell omvårdnadsplan behöver utformas med information till patient och anhöriga så att patientens situation i samband med pacemakerbehandling ytterligare kan förbättras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Strindlöv, Karin and Ingvarsson Christina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
pacemaker, hjärta, upplevelser, information
language
Swedish
id
2527013
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2527013,
 abstract   = {En pacemaker reglerar hjärtats rytm vid olika tillstånd med bradykardi. Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med inopererad pacemaker. Med en kvalitativ ansats intervjuades tio pacemakerpatienter med stöd av en intervjuguide. Materialet bearbetades och analyserades vilket resulterade i tjugo nyckelbegrepp. Dessa sammanställdes till sju beskrivningskategorier, vilka i sin tur bildade två huvudområden; välbefinnande och otillfredsställelse. Upplevelsen av välbefinnande var den mest dominerande och beskrevs flödigt av informanterna med begrepp som trygghet, hanterbarhet, stöd och ökad livskvalitet. Tryggheten medförde även ökad social frihet och minskad oro. Bättre fysisk ork bidrog till ökad livskvalitet. Upplevelsen av otillfredsställelse beskrevs som begränsning, obehag och rädsla. Rädslan gällde främst batteriurladdning. Anmärkningsvärt var att patienterna inte mindes om de fått någon muntlig information när de fick pacemaker. En nationell omvårdnadsplan behöver utformas med information till patient och anhöriga så att patientens situation i samband med pacemakerbehandling ytterligare kan förbättras.},
 author    = {Carlsson, Strindlöv, Karin and Ingvarsson Christina},
 keyword   = {pacemaker,hjärta,upplevelser,information},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelse av att leva med inopererad pacemaker.},
 year     = {2003},
}