Advanced

Komplikationer i samband med intern defibrillator behandling

Madsen Härdig, Bjarne (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) är en väl etablerad behandlingsform som involverar såväl läkare och sjuksköterskor. Det är av stor vikt att kartlägga och ha kunskap om komplikationer i samband med en behandlingsform för båda dessa personalkategorier. Syftet med denna studie var att registrera och kvantifiera komplikationsförekomsten vid ICD behandling, försöka finna riskfaktorer för olika komplikationsförkomster samt att se på könsskillnader i komplikationsfrekvensen och behandlingen. Studien gjordes som en retroperspektiv studie av implantationer utförda från 1/1 1998 till 1/12 2002. Totalt genomgick 166 patienter nyimplantation av ICD under denna period. Kvinnor med ICD-behandling var signifikant yngre än männen (p = 0,006).... (More)
Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) är en väl etablerad behandlingsform som involverar såväl läkare och sjuksköterskor. Det är av stor vikt att kartlägga och ha kunskap om komplikationer i samband med en behandlingsform för båda dessa personalkategorier. Syftet med denna studie var att registrera och kvantifiera komplikationsförekomsten vid ICD behandling, försöka finna riskfaktorer för olika komplikationsförkomster samt att se på könsskillnader i komplikationsfrekvensen och behandlingen. Studien gjordes som en retroperspektiv studie av implantationer utförda från 1/1 1998 till 1/12 2002. Totalt genomgick 166 patienter nyimplantation av ICD under denna period. Kvinnor med ICD-behandling var signifikant yngre än männen (p = 0,006). Behandling med lågmolekylärt heparin jämfört med övriga blodförtunnande läkemedel gav fler dosfickhematom postoperativt (p = 0,006). Elektrofysiologisk kartläggning före implantation visade sig vara en bra prediktor för att förutse framtida terapier av ICDn (p = 0,0092). Att ha hjärtstopp föregående en ICD behandling betyder inte att patienterna erhåller fler terapier jämfört de som inte haft hjärtstopp (p = 0,001). Analysen visade att tvåkammarsystem inte var bättre än enkammarsystem på att särskilja mellan icke livshotande och livshotande arytmier. Ett av företagen (CPI/Guidant) hade signifikant fler tekniska fel jämfört med två av de övriga (Medtronic) och (St Jude Medical) (p = 0,032) respektive (p = 0,0053). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Madsen Härdig, Bjarne
supervisor
organization
alternative title
Intern defibrillator behandling
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
komplikationer, intern defibrillatorbehandling, könskillnad, riskfaktor
language
Swedish
id
2527038
date added to LUP
2012-05-04 14:25:31
date last changed
2015-12-14 13:21:19
@misc{2527038,
 abstract   = {Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) är en väl etablerad behandlingsform som involverar såväl läkare och sjuksköterskor. Det är av stor vikt att kartlägga och ha kunskap om komplikationer i samband med en behandlingsform för båda dessa personalkategorier. Syftet med denna studie var att registrera och kvantifiera komplikationsförekomsten vid ICD behandling, försöka finna riskfaktorer för olika komplikationsförkomster samt att se på könsskillnader i komplikationsfrekvensen och behandlingen. Studien gjordes som en retroperspektiv studie av implantationer utförda från 1/1 1998 till 1/12 2002. Totalt genomgick 166 patienter nyimplantation av ICD under denna period. Kvinnor med ICD-behandling var signifikant yngre än männen (p = 0,006). Behandling med lågmolekylärt heparin jämfört med övriga blodförtunnande läkemedel gav fler dosfickhematom postoperativt (p = 0,006). Elektrofysiologisk kartläggning före implantation visade sig vara en bra prediktor för att förutse framtida terapier av ICDn (p = 0,0092). Att ha hjärtstopp föregående en ICD behandling betyder inte att patienterna erhåller fler terapier jämfört de som inte haft hjärtstopp (p = 0,001). Analysen visade att tvåkammarsystem inte var bättre än enkammarsystem på att särskilja mellan icke livshotande och livshotande arytmier. Ett av företagen (CPI/Guidant) hade signifikant fler tekniska fel jämfört med två av de övriga (Medtronic) och (St Jude Medical) (p = 0,032) respektive (p = 0,0053).},
 author    = {Madsen Härdig, Bjarne},
 keyword   = {komplikationer,intern defibrillatorbehandling,könskillnad,riskfaktor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Komplikationer i samband med intern defibrillator behandling},
 year     = {2003},
}