Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anhörigsituationen vid vård i livets slut

Nilsson, Susanne (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
För att kunna vårda en människa på bästa sätt gäller det också att kunna vårda anhöriga. Detta var speciellt viktigt vid vård i livets slut. Med den kunskap som nyutbildade sjuksköterskor har idag, var det viktigt att detta belyses ytterligare. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad anhöriga till personer inom den palliativa vården upplevde som mest problematiskt. Undersökningsmetoden var en litteraturstudie där totalt tio artiklar granskades och analyserades. Sökning av artiklar skedde via databaserna Medline och Cinahl och sträckte sig mellan åren 1996 och 2002. Under analysen framkom tre problemområden, nämligen informationsproblematik, involvering i vården samt familjevårdgivarens personliga situation. Resultatet tydde på... (More)
För att kunna vårda en människa på bästa sätt gäller det också att kunna vårda anhöriga. Detta var speciellt viktigt vid vård i livets slut. Med den kunskap som nyutbildade sjuksköterskor har idag, var det viktigt att detta belyses ytterligare. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad anhöriga till personer inom den palliativa vården upplevde som mest problematiskt. Undersökningsmetoden var en litteraturstudie där totalt tio artiklar granskades och analyserades. Sökning av artiklar skedde via databaserna Medline och Cinahl och sträckte sig mellan åren 1996 och 2002. Under analysen framkom tre problemområden, nämligen informationsproblematik, involvering i vården samt familjevårdgivarens personliga situation. Resultatet tydde på att informationen måste individualiseras, de anhöriga måste ges tillfälle till att bli involverade om de så önskar samt att familjevårdgivarens personliga situation måste ses som en del av vårdandet av den sjuke personen. Personliga reflektioner togs upp i diskussionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Susanne
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
palliativ vård, sjuksköterska, anhörig, information
language
Swedish
id
2527537
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527537,
 abstract   = {För att kunna vårda en människa på bästa sätt gäller det också att kunna vårda anhöriga. Detta var speciellt viktigt vid vård i livets slut. Med den kunskap som nyutbildade sjuksköterskor har idag, var det viktigt att detta belyses ytterligare. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad anhöriga till personer inom den palliativa vården upplevde som mest problematiskt. Undersökningsmetoden var en litteraturstudie där totalt tio artiklar granskades och analyserades. Sökning av artiklar skedde via databaserna Medline och Cinahl och sträckte sig mellan åren 1996 och 2002. Under analysen framkom tre problemområden, nämligen informationsproblematik, involvering i vården samt familjevårdgivarens personliga situation. Resultatet tydde på att informationen måste individualiseras, de anhöriga måste ges tillfälle till att bli involverade om de så önskar samt att familjevårdgivarens personliga situation måste ses som en del av vårdandet av den sjuke personen. Personliga reflektioner togs upp i diskussionen.},
 author    = {Nilsson, Susanne},
 keyword   = {palliativ vård, sjuksköterska, anhörig, information},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anhörigsituationen vid vård i livets slut},
 year     = {2003},
}