Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Översättning och validering av intensive care unitmemory tool

Blomquist Hedén, Ann-Charlotte (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Patienter efter intensivvårdsvistelse minns fragmentariskt och på ett annorlunda sätt jämfört med andra patienter. Ett instrument på svenska för att standardiserat mäta och värdera vad patienter har för minnen efter intensivvårdsvistelsen har saknats och bromsat forskningen. ”Intensive Care Unit Memory Tool” (ICU Memory Tool) som utvecklats av Christina Jones, är ett standardiserat instrument för att mäta vilka minnen patienterna har efter intensivvårdstiden. Syftet med detta arbete var att översätta och validera ICU Memory Tool till svenska förhållanden. Instrumentet översattes från engelska till svenska, därefter återöversattes instrumentet till engelska, denna översättning godkändes sen av C.Jones. Valideringen gjordes på tjugo... (More)
Patienter efter intensivvårdsvistelse minns fragmentariskt och på ett annorlunda sätt jämfört med andra patienter. Ett instrument på svenska för att standardiserat mäta och värdera vad patienter har för minnen efter intensivvårdsvistelsen har saknats och bromsat forskningen. ”Intensive Care Unit Memory Tool” (ICU Memory Tool) som utvecklats av Christina Jones, är ett standardiserat instrument för att mäta vilka minnen patienterna har efter intensivvårdstiden. Syftet med detta arbete var att översätta och validera ICU Memory Tool till svenska förhållanden. Instrumentet översattes från engelska till svenska, därefter återöversattes instrumentet till engelska, denna översättning godkändes sen av C.Jones. Valideringen gjordes på tjugo patienter på thorax intensivvårds avdelning (THIVA). Patienterna delades in i två grupper. Grupp I svarade på enkäten ICU Memory Tool först och berättade därefter med egna ord vad de kunde minnas av intensivvårdstiden. Grupp II gjorde detta i omvänd ordning. Därefter jämfördes svaren mellan grupp I och Grupp II. Svaren enkät och intervju för varje patient jämfördes och utvärderades. Överensstämmelse mellan grupperna och mellan enkät och intervju var god, vilket indikerar att ICU memory tool kan användas inom svensk intensivvård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomquist Hedén, Ann-Charlotte
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intensivvård-minne-upplevelser-ICU Memory Tool
language
Swedish
id
2527563
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527563,
 abstract   = {Patienter efter intensivvårdsvistelse minns fragmentariskt och på ett annorlunda sätt jämfört med andra patienter. Ett instrument på svenska för att standardiserat mäta och värdera vad patienter har för minnen efter intensivvårdsvistelsen har saknats och bromsat forskningen. ”Intensive Care Unit Memory Tool” (ICU Memory Tool) som utvecklats av Christina Jones, är ett standardiserat instrument för att mäta vilka minnen patienterna har efter intensivvårdstiden. Syftet med detta arbete var att översätta och validera ICU Memory Tool till svenska förhållanden. Instrumentet översattes från engelska till svenska, därefter återöversattes instrumentet till engelska, denna översättning godkändes sen av C.Jones. Valideringen gjordes på tjugo patienter på thorax intensivvårds avdelning (THIVA). Patienterna delades in i två grupper. Grupp I svarade på enkäten ICU Memory Tool först och berättade därefter med egna ord vad de kunde minnas av intensivvårdstiden. Grupp II gjorde detta i omvänd ordning. Därefter jämfördes svaren mellan grupp I och Grupp II. Svaren enkät och intervju för varje patient jämfördes och utvärderades. Överensstämmelse mellan grupperna och mellan enkät och intervju var god, vilket indikerar att ICU memory tool kan användas inom svensk intensivvård.},
 author    = {Blomquist Hedén, Ann-Charlotte},
 keyword   = {intensivvård-minne-upplevelser-ICU Memory Tool},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Översättning och validering av intensive care unitmemory tool},
 year     = {2003},
}