Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Behov av stöd för män med prostatacancer under och efter avslutad strålbehandling

Resch, Annika and Wändel, Cecilia (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med denna studie var att ta reda på om män med prostatacancer som strålbehandlas har behov av utökat stöd av sjuksköterskor under pågående och efter avslutad strålbehandling. Metoden som användes var kvalitativ och en semistrukturerad intervjuguide användes. Nio patienter intervjuades, och svaren analyserades och tolkades med innehållsanalys av Burnard (1995). Informanterna var mellan 54-74 år och hade alla erhållit strålbehandling med kurativ intention. Intervjun ägde rum tre- fyra veckor efter avslutad strålbehandling. I analysen framkom följande huvudtema, osäkerhet, rädsla, trygghet och förnekande. Männen talade om sina upplevelser ur tre tidsperspektiv, under pågående och efter avslutad strålbehandling samt vid... (More)
Syftet med denna studie var att ta reda på om män med prostatacancer som strålbehandlas har behov av utökat stöd av sjuksköterskor under pågående och efter avslutad strålbehandling. Metoden som användes var kvalitativ och en semistrukturerad intervjuguide användes. Nio patienter intervjuades, och svaren analyserades och tolkades med innehållsanalys av Burnard (1995). Informanterna var mellan 54-74 år och hade alla erhållit strålbehandling med kurativ intention. Intervjun ägde rum tre- fyra veckor efter avslutad strålbehandling. I analysen framkom följande huvudtema, osäkerhet, rädsla, trygghet och förnekande. Männen talade om sina upplevelser ur tre tidsperspektiv, under pågående och efter avslutad strålbehandling samt vid intervjutillfället. Störst osäkerhet och problem gav symtom från urinblåsa och tarm. Vidare framkom att männen uttryckte rädsla och osäkerhet i samband med biverkningar under hela perioden men främst efter avslutad behandling och vid tidpunkten för intervjun. Resultatet visade att det förelåg behov av att skapa trygghet genom regelbundna stödsamtal både under och tiden efter strålbehandling (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Resch, Annika and Wändel, Cecilia
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
prostatacancer, biverkningar, stöd, samtal, strålbehandling
language
Swedish
id
2527572
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527572,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att ta reda på om män med prostatacancer som strålbehandlas har behov av utökat stöd av sjuksköterskor under pågående och efter avslutad strålbehandling. Metoden som användes var kvalitativ och en semistrukturerad intervjuguide användes. Nio patienter intervjuades, och svaren analyserades och tolkades med innehållsanalys av Burnard (1995). Informanterna var mellan 54-74 år och hade alla erhållit strålbehandling med kurativ intention. Intervjun ägde rum tre- fyra veckor efter avslutad strålbehandling. I analysen framkom följande huvudtema, osäkerhet, rädsla, trygghet och förnekande. Männen talade om sina upplevelser ur tre tidsperspektiv, under pågående och efter avslutad strålbehandling samt vid intervjutillfället. Störst osäkerhet och problem gav symtom från urinblåsa och tarm. Vidare framkom att männen uttryckte rädsla och osäkerhet i samband med biverkningar under hela perioden men främst efter avslutad behandling och vid tidpunkten för intervjun. Resultatet visade att det förelåg behov av att skapa trygghet genom regelbundna stödsamtal både under och tiden efter strålbehandling},
 author    = {Resch, Annika and Wändel, Cecilia},
 keyword   = {prostatacancer, biverkningar, stöd, samtal, strålbehandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behov av stöd för män med prostatacancer under och efter avslutad strålbehandling},
 year     = {2003},
}