Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livskvalitet för kvinnor med avancerad bröstcancer

Fransson, Ingela and Nilsson, Jenny (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Kvinnor med avancerad bröstcancer lever med en obotlig sjukdom. Endast ett mindre antal studier har fokuserat livskvalitet hos dessa kvinnor. Syftet med litteraturstudien var att belysa livskvalitet hos kvinnor som lever med avancerad bröstcancer. Resultatet baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Kvalitén på artiklarna bedömdes efter Willmans bedömningsformulär. I resultatet framträdde en huvudrubrik: Livskvalitet och fyra underrubriker: Fysiska aspekter, Psykiska aspekter, Sociala aspekter och Existentiella aspekter. Livskvalitén förändrades inom samtliga fyra aspekter då kvinnorna drabbades av avancerad bröstcancer. Kvinnornas fysiska hälsa försämrades efterhand som sjukdomen progredierade De upplevde en ökad känsla av nervositet,... (More)
Kvinnor med avancerad bröstcancer lever med en obotlig sjukdom. Endast ett mindre antal studier har fokuserat livskvalitet hos dessa kvinnor. Syftet med litteraturstudien var att belysa livskvalitet hos kvinnor som lever med avancerad bröstcancer. Resultatet baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Kvalitén på artiklarna bedömdes efter Willmans bedömningsformulär. I resultatet framträdde en huvudrubrik: Livskvalitet och fyra underrubriker: Fysiska aspekter, Psykiska aspekter, Sociala aspekter och Existentiella aspekter. Livskvalitén förändrades inom samtliga fyra aspekter då kvinnorna drabbades av avancerad bröstcancer. Kvinnornas fysiska hälsa försämrades efterhand som sjukdomen progredierade De upplevde en ökad känsla av nervositet, ångest, depressiva tankar och oro inför framtiden. Kvinnorna upplevde sig isolerade och utanför sitt sociala nätverk och sökte sig till kvinnor i en liknande situation. De upplevde en förändring att se på livet, från ett tidigare materialistiskt perspektiv till ett numera existentiellt perspektiv. Denna förändring berodde på att de konfronterades med sin egen dödlighet. God symtomkontroll ur både fysisk, psykisk, social och existentiell synvinkel bidrar till att kvinnor med avancerad bröstcancer kan få en bättre livskvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Ingela and Nilsson, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bröstcancer, kvinnor, livskvalitet
language
Swedish
id
2527590
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527590,
 abstract   = {Kvinnor med avancerad bröstcancer lever med en obotlig sjukdom. Endast ett mindre antal studier har fokuserat livskvalitet hos dessa kvinnor. Syftet med litteraturstudien var att belysa livskvalitet hos kvinnor som lever med avancerad bröstcancer. Resultatet baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Kvalitén på artiklarna bedömdes efter Willmans bedömningsformulär. I resultatet framträdde en huvudrubrik: Livskvalitet och fyra underrubriker: Fysiska aspekter, Psykiska aspekter, Sociala aspekter och Existentiella aspekter. Livskvalitén förändrades inom samtliga fyra aspekter då kvinnorna drabbades av avancerad bröstcancer. Kvinnornas fysiska hälsa försämrades efterhand som sjukdomen progredierade De upplevde en ökad känsla av nervositet, ångest, depressiva tankar och oro inför framtiden. Kvinnorna upplevde sig isolerade och utanför sitt sociala nätverk och sökte sig till kvinnor i en liknande situation. De upplevde en förändring att se på livet, från ett tidigare materialistiskt perspektiv till ett numera existentiellt perspektiv. Denna förändring berodde på att de konfronterades med sin egen dödlighet. God symtomkontroll ur både fysisk, psykisk, social och existentiell synvinkel bidrar till att kvinnor med avancerad bröstcancer kan få en bättre livskvalitet.},
 author    = {Fransson, Ingela and Nilsson, Jenny},
 keyword   = {bröstcancer, kvinnor, livskvalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livskvalitet för kvinnor med avancerad bröstcancer},
 year     = {2003},
}