Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hinder och möjligheter i samband med smärtlindring till cancerpatienten i palliativ vård

Walberg, Eva (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Sjuksköterskan har ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av smärta. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans hinder och möjligheter i samband med lindring av smärta hos cancerpatienter i palliativ vård på somatisk vårdavdelning. Datainsamlingen skedde med semistrukturerad intervjumetod där tio sjuksköterskor deltog. Analys av intervjumaterialet utfördes med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att kunskap i smärta gav säkerhet och var utvecklande för deras egen del. De ansåg vidare att många läkare hade brister i grundläggande smärtkunskap. Sjuksköterskorna menade att de med sitt kroppsspråk omedvetet sände ut signaler till patienten som kunde påverka... (More)
Sjuksköterskan har ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av smärta. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans hinder och möjligheter i samband med lindring av smärta hos cancerpatienter i palliativ vård på somatisk vårdavdelning. Datainsamlingen skedde med semistrukturerad intervjumetod där tio sjuksköterskor deltog. Analys av intervjumaterialet utfördes med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att kunskap i smärta gav säkerhet och var utvecklande för deras egen del. De ansåg vidare att många läkare hade brister i grundläggande smärtkunskap. Sjuksköterskorna menade att de med sitt kroppsspråk omedvetet sände ut signaler till patienten som kunde påverka smärtbehandlingen i positiv eller negativ riktning. Det centrala för sjuksköterskan var patientens välbefinnande och de ansåg sig ha en sammanlänkande roll gentemot andra personalkategorier. Samtliga sjuksköterskor upplevde ett stort behov av handledning. Ett åtgärdspaket som innehåller regelbunden internutbildning, handledning och rutiner för behandling av cancerrelaterad smärta kan förbättra situationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Walberg, Eva
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie baserad på intervjuer med tio sjuksköterskor.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterskor, hinder, möjligheter, smärtbehandling, palliativ vård, cancer
language
Swedish
id
2527613
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527613,
 abstract   = {Sjuksköterskan har ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av smärta. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans hinder och möjligheter i samband med lindring av smärta hos cancerpatienter i palliativ vård på somatisk vårdavdelning. Datainsamlingen skedde med semistrukturerad intervjumetod där tio sjuksköterskor deltog. Analys av intervjumaterialet utfördes med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att kunskap i smärta gav säkerhet och var utvecklande för deras egen del. De ansåg vidare att många läkare hade brister i grundläggande smärtkunskap. Sjuksköterskorna menade att de med sitt kroppsspråk omedvetet sände ut signaler till patienten som kunde påverka smärtbehandlingen i positiv eller negativ riktning. Det centrala för sjuksköterskan var patientens välbefinnande och de ansåg sig ha en sammanlänkande roll gentemot andra personalkategorier. Samtliga sjuksköterskor upplevde ett stort behov av handledning. Ett åtgärdspaket som innehåller regelbunden internutbildning, handledning och rutiner för behandling av cancerrelaterad smärta kan förbättra situationen.},
 author    = {Walberg, Eva},
 keyword   = {sjuksköterskor, hinder, möjligheter, smärtbehandling, palliativ vård, cancer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hinder och möjligheter i samband med smärtlindring till cancerpatienten i palliativ vård},
 year     = {2003},
}