Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskestudenters attityder till sin utbildning och blivande arbetsplats

Enarsson Hultman, Eva and Hedström, Christel (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Det har påtalats att kompetensen bland nyutexaminerade sjuksköterskor brister, främst gällande kliniska/tekniska färdigheter, vilket har relaterats till att utbildningen har blivit för teoretisk och innehåller för lite klinisk praktik. Syftet med denna enkätstudie var att undersöka och belysa förväntningar och synpunkter som sjuksköterskestudenter i termin två och sex vid Lunds universitet hade på sin utbildning och blivande arbetsplats. Resultatet visade att studenterna upplevde den kliniska utbildningen som bra men för kort. Flertalet studenter ansåg att det fanns brister i den teoretiska utbildningen. Framför allt efterlystes mer biomedicinskt inriktad undervisning. Nära hälften trodde sig vara redo att axla sjuksköterskerollen efter... (More)
Det har påtalats att kompetensen bland nyutexaminerade sjuksköterskor brister, främst gällande kliniska/tekniska färdigheter, vilket har relaterats till att utbildningen har blivit för teoretisk och innehåller för lite klinisk praktik. Syftet med denna enkätstudie var att undersöka och belysa förväntningar och synpunkter som sjuksköterskestudenter i termin två och sex vid Lunds universitet hade på sin utbildning och blivande arbetsplats. Resultatet visade att studenterna upplevde den kliniska utbildningen som bra men för kort. Flertalet studenter ansåg att det fanns brister i den teoretiska utbildningen. Framför allt efterlystes mer biomedicinskt inriktad undervisning. Nära hälften trodde sig vara redo att axla sjuksköterskerollen efter examen och flertalet ansåg sig behöva introduktionsprogram vid deras första arbetsplats. Studenterna hade positiva förväntningar på sina blivande arbetsplatser. Arbetsuppgifter, lön och miljö var de viktigaste faktorerna vid val av arbetsplats. Resultaten ligger generellt i linje med tidigare undersökningar på området och tyder på att det finns utrymme för förbättringar inom dagens sjuksköterskeutbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enarsson Hultman, Eva and Hedström, Christel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterskestudenter, förväntningar, synpunkter, utbildning, blivande arbetsplats, introduktionsprogram
language
Swedish
id
2527621
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527621,
 abstract   = {Det har påtalats att kompetensen bland nyutexaminerade sjuksköterskor brister, främst gällande kliniska/tekniska färdigheter, vilket har relaterats till att utbildningen har blivit för teoretisk och innehåller för lite klinisk praktik. Syftet med denna enkätstudie var att undersöka och belysa förväntningar och synpunkter som sjuksköterskestudenter i termin två och sex vid Lunds universitet hade på sin utbildning och blivande arbetsplats. Resultatet visade att studenterna upplevde den kliniska utbildningen som bra men för kort. Flertalet studenter ansåg att det fanns brister i den teoretiska utbildningen. Framför allt efterlystes mer biomedicinskt inriktad undervisning. Nära hälften trodde sig vara redo att axla sjuksköterskerollen efter examen och flertalet ansåg sig behöva introduktionsprogram vid deras första arbetsplats. Studenterna hade positiva förväntningar på sina blivande arbetsplatser. Arbetsuppgifter, lön och miljö var de viktigaste faktorerna vid val av arbetsplats. Resultaten ligger generellt i linje med tidigare undersökningar på området och tyder på att det finns utrymme för förbättringar inom dagens sjuksköterskeutbildning.},
 author    = {Enarsson Hultman, Eva and Hedström, Christel},
 keyword   = {sjuksköterskestudenter, förväntningar, synpunkter, utbildning, blivande arbetsplats, introduktionsprogram},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskestudenters attityder till sin utbildning och blivande arbetsplats},
 year     = {2003},
}