Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livskvalitet hos barn och ungdomar med epilepsi

Anghem, Susanne and Olsson, Emma. (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
I Sverige lider omkring 10 000 barn och ungdomar under 16 år av epilepsi. Sjukdomen kan medföra psykiska, fysiska och sociala problem som kan leda till sänkt livskvalitet. Syftet med studien var att genom en kartläggande litteraturstudie påvisa hur barn och ungdomar med epilepsi upplever att sjukdomen påverkar deras liv samt hur sjuksköterskor utifrån detta resultat kan förbättra omvårdnaden för dessa patienter. Studien genomfördes som en litteraturstudie med integrerad artikelanalys av elva vetenskapliga artiklar från 1996-2002. Resultatet visade att de flesta ungdomar med epilepsi upplever sämre livskvalitet än jämnåriga. Sämre socialt umgänge, problem i skolan och behov av mycket stöd av omgivningen var faktorer som påverkade... (More)
I Sverige lider omkring 10 000 barn och ungdomar under 16 år av epilepsi. Sjukdomen kan medföra psykiska, fysiska och sociala problem som kan leda till sänkt livskvalitet. Syftet med studien var att genom en kartläggande litteraturstudie påvisa hur barn och ungdomar med epilepsi upplever att sjukdomen påverkar deras liv samt hur sjuksköterskor utifrån detta resultat kan förbättra omvårdnaden för dessa patienter. Studien genomfördes som en litteraturstudie med integrerad artikelanalys av elva vetenskapliga artiklar från 1996-2002. Resultatet visade att de flesta ungdomar med epilepsi upplever sämre livskvalitet än jämnåriga. Sämre socialt umgänge, problem i skolan och behov av mycket stöd av omgivningen var faktorer som påverkade livskvaliteten. Det framkom även att de upplevde kommunikations-svårigheter mellan patient och sjukvårdspersonal samt att stöd av specialistsjuksköterska var uppskattat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anghem, Susanne and Olsson, Emma.
supervisor
organization
alternative title
Så kan sjuksköterskans omvårdnad förbättras för att uppnå god livskvalitet hos denna patientgrupp.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barn, epilepsi, livskvalitet, omvårdnad, sjuksköterska, ungdomar
language
Swedish
id
2527653
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527653,
 abstract   = {I Sverige lider omkring 10 000 barn och ungdomar under 16 år av epilepsi. Sjukdomen kan medföra psykiska, fysiska och sociala problem som kan leda till sänkt livskvalitet. Syftet med studien var att genom en kartläggande litteraturstudie påvisa hur barn och ungdomar med epilepsi upplever att sjukdomen påverkar deras liv samt hur sjuksköterskor utifrån detta resultat kan förbättra omvårdnaden för dessa patienter. Studien genomfördes som en litteraturstudie med integrerad artikelanalys av elva vetenskapliga artiklar från 1996-2002. Resultatet visade att de flesta ungdomar med epilepsi upplever sämre livskvalitet än jämnåriga. Sämre socialt umgänge, problem i skolan och behov av mycket stöd av omgivningen var faktorer som påverkade livskvaliteten. Det framkom även att de upplevde kommunikations-svårigheter mellan patient och sjukvårdspersonal samt att stöd av specialistsjuksköterska var uppskattat.},
 author    = {Anghem, Susanne and Olsson, Emma.},
 keyword   = {barn, epilepsi, livskvalitet, omvårdnad, sjuksköterska, ungdomar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livskvalitet hos barn och ungdomar med epilepsi},
 year     = {2003},
}