Advanced

Sjuksköterskors erfarenheter av multikulturellt arbete på bvc

Hördin, Sara and Nymberg, Peter (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
En fjärdedel av Sveriges barn är utlandsfödda eller har minst en förälder av utländsk härkomst, i nordvästra Skåne representerar de 19 procent av befolkningen. I andra studier har sjuksköterskor på BVC uttalat svårigheter i arbetet med invandrarfamiljer. Föreliggande studies syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelse av det multikulturella arbetet samt erfarenheter av att förmedla hälso- och sjukvård till familjer med utländsk bakgrund. 85 sjuksköterskor tillfrågades om att medverka i studien som genomfördes dels med en enkät men även med djupintervjuer. I resultatet framkom att de sjuksköterskor som hade mer än 200 invandrarbarn inskrivna på BVC var mer nöjda med sitt arbete och sina kulturella kunskaper jämfört med de sjuksköterskor... (More)
En fjärdedel av Sveriges barn är utlandsfödda eller har minst en förälder av utländsk härkomst, i nordvästra Skåne representerar de 19 procent av befolkningen. I andra studier har sjuksköterskor på BVC uttalat svårigheter i arbetet med invandrarfamiljer. Föreliggande studies syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelse av det multikulturella arbetet samt erfarenheter av att förmedla hälso- och sjukvård till familjer med utländsk bakgrund. 85 sjuksköterskor tillfrågades om att medverka i studien som genomfördes dels med en enkät men även med djupintervjuer. I resultatet framkom att de sjuksköterskor som hade mer än 200 invandrarbarn inskrivna på BVC var mer nöjda med sitt arbete och sina kulturella kunskaper jämfört med de sjuksköterskor som inte arbetade lika mycket med barn med utländsk bakgrund. Svårigheterna, som sjuksköterskorna upplevde, i arbetet var framförallt att vara beroende av tolk i samband med konsultation, speciellt hos de sjuksköterskor som arbetat i många år. I intervjuerna framkom även en saknad av forum för erfarenhetsutbyte mellan sjuksköterskorna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hördin, Sara and Nymberg, Peter
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kulturell kompetens, sjuksköterskor, bvc
language
Swedish
id
2527778
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527778,
 abstract   = {En fjärdedel av Sveriges barn är utlandsfödda eller har minst en förälder av utländsk härkomst, i nordvästra Skåne representerar de 19 procent av befolkningen. I andra studier har sjuksköterskor på BVC uttalat svårigheter i arbetet med invandrarfamiljer. Föreliggande studies syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelse av det multikulturella arbetet samt erfarenheter av att förmedla hälso- och sjukvård till familjer med utländsk bakgrund. 85 sjuksköterskor tillfrågades om att medverka i studien som genomfördes dels med en enkät men även med djupintervjuer. I resultatet framkom att de sjuksköterskor som hade mer än 200 invandrarbarn inskrivna på BVC var mer nöjda med sitt arbete och sina kulturella kunskaper jämfört med de sjuksköterskor som inte arbetade lika mycket med barn med utländsk bakgrund. Svårigheterna, som sjuksköterskorna upplevde, i arbetet var framförallt att vara beroende av tolk i samband med konsultation, speciellt hos de sjuksköterskor som arbetat i många år. I intervjuerna framkom även en saknad av forum för erfarenhetsutbyte mellan sjuksköterskorna.},
 author    = {Hördin, Sara and Nymberg, Peter},
 keyword   = {kulturell kompetens, sjuksköterskor, bvc},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors erfarenheter av multikulturellt arbete på bvc},
 year     = {2008},
}