Advanced

Antrax som biologiskt vapen

Gehrman, Mona (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Antrax är en bakterie som i sporform kan överleva i åratal, bl. a. i jord. När sporerna kommer i en gynnsam miljö, gror de och omvandlas till växande bakterier. Bakterien heter Bacillus anthracis. Antrax sprids genom sporer till människan via sjuka djur eller kontaminerat kött. Antrax har under andra världskriget testats på djur och försök att använda antrax som biologiskt vapen har bevisats. Drabbade av antrax kan behandlas med antibiotika och får inte människan behandling i tid kan individen avlida. Syftet med studien var att belysa civila myndighetspersoners uppfattningar om Sveriges beredskap och förebyggande åtgärder vid ett antraxangrepp. Tolv myndighetsföreträdare från södra Sverige och på nationell nivå intervjuades och... (More)
Antrax är en bakterie som i sporform kan överleva i åratal, bl. a. i jord. När sporerna kommer i en gynnsam miljö, gror de och omvandlas till växande bakterier. Bakterien heter Bacillus anthracis. Antrax sprids genom sporer till människan via sjuka djur eller kontaminerat kött. Antrax har under andra världskriget testats på djur och försök att använda antrax som biologiskt vapen har bevisats. Drabbade av antrax kan behandlas med antibiotika och får inte människan behandling i tid kan individen avlida. Syftet med studien var att belysa civila myndighetspersoners uppfattningar om Sveriges beredskap och förebyggande åtgärder vid ett antraxangrepp. Tolv myndighetsföreträdare från södra Sverige och på nationell nivå intervjuades och analysmetoden som användes var innehållsanalys. Resultatet visade att information är viktig angående hur myndigheterna ska ta hand om allmänheten vid en större händelse. Det framkom att information och kunskapen om var information kan hämtas är en indikator på beredskapens kvalitet när det inträffar en ovanlig händelse. Utbildning av personal är en viktig faktor som påverkar hur mycket eller litet angreppet drabbar befolkningen. Rätt kunskap, minskar smittspridning. Konklusionen av studien var att allt är beroende av hur många personer som drabbas initialt. Det krävs samarbete mellan myndigheterna för att klara upp situationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gehrman, Mona
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie om Sveriges beredskap och omhändertagande.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
antrax, beredskap, biologiskt vapen, information
language
Swedish
id
2527792
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527792,
 abstract   = {Antrax är en bakterie som i sporform kan överleva i åratal, bl. a. i jord. När sporerna kommer i en gynnsam miljö, gror de och omvandlas till växande bakterier. Bakterien heter Bacillus anthracis. Antrax sprids genom sporer till människan via sjuka djur eller kontaminerat kött. Antrax har under andra världskriget testats på djur och försök att använda antrax som biologiskt vapen har bevisats. Drabbade av antrax kan behandlas med antibiotika och får inte människan behandling i tid kan individen avlida. Syftet med studien var att belysa civila myndighetspersoners uppfattningar om Sveriges beredskap och förebyggande åtgärder vid ett antraxangrepp. Tolv myndighetsföreträdare från södra Sverige och på nationell nivå intervjuades och analysmetoden som användes var innehållsanalys. Resultatet visade att information är viktig angående hur myndigheterna ska ta hand om allmänheten vid en större händelse. Det framkom att information och kunskapen om var information kan hämtas är en indikator på beredskapens kvalitet när det inträffar en ovanlig händelse. Utbildning av personal är en viktig faktor som påverkar hur mycket eller litet angreppet drabbar befolkningen. Rätt kunskap, minskar smittspridning. Konklusionen av studien var att allt är beroende av hur många personer som drabbas initialt. Det krävs samarbete mellan myndigheterna för att klara upp situationen.},
 author    = {Gehrman, Mona},
 keyword   = {antrax, beredskap, biologiskt vapen, information},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Antrax som biologiskt vapen},
 year     = {2009},
}