Advanced

Självbild

Jeppsson, Margareth (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Omvårdnadsforskningen visar på att självbilden utmanas vid livets slutskede speciellt vid olika kroppsliga och sociala förluster. Självbilden är ett centralt begrepp inom den personfokuserade omvårdnadsmodellen ”De sex-S:n” som används inom vissa palliativa enheter i Sverige. Begreppet självbild har dock uppfattats som svår definierat. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor inom palliativ vård uppfattar innebörden i begreppet självbild. Sjutton sjuksköterskor i södra Sverige intervjuades. Intervjuerna analyserades med en fenomenografisk ansats. I resultatet identifierades fyra huvudkategorier: Identitet, Självkännedom, Social funktion och Självvärdering. Varje informant hade sin beskrivning av begreppet självbild där... (More)
Omvårdnadsforskningen visar på att självbilden utmanas vid livets slutskede speciellt vid olika kroppsliga och sociala förluster. Självbilden är ett centralt begrepp inom den personfokuserade omvårdnadsmodellen ”De sex-S:n” som används inom vissa palliativa enheter i Sverige. Begreppet självbild har dock uppfattats som svår definierat. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor inom palliativ vård uppfattar innebörden i begreppet självbild. Sjutton sjuksköterskor i södra Sverige intervjuades. Intervjuerna analyserades med en fenomenografisk ansats. I resultatet identifierades fyra huvudkategorier: Identitet, Självkännedom, Social funktion och Självvärdering. Varje informant hade sin beskrivning av begreppet självbild där flera kategorier fanns med, men deras betydelse och innehåll varierade. Det som var primärt för den enskilde utgjorde sedan självbildens grund. Variationen av uppfattningar om begreppet speglar svårigheten att nå konsensus om självbildens innebörd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jeppsson, Margareth
supervisor
organization
alternative title
Begreppets innebörd för sjuksköterskor inom palliativ vård.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
självbild, identitet, självkännedom, roller, självvärdering, de-sex-S:n, palliativ vård, fenomenografi
language
Swedish
id
2527796
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527796,
 abstract   = {Omvårdnadsforskningen visar på att självbilden utmanas vid livets slutskede speciellt vid olika kroppsliga och sociala förluster. Självbilden är ett centralt begrepp inom den personfokuserade omvårdnadsmodellen ”De sex-S:n” som används inom vissa palliativa enheter i Sverige. Begreppet självbild har dock uppfattats som svår definierat. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor inom palliativ vård uppfattar innebörden i begreppet självbild. Sjutton sjuksköterskor i södra Sverige intervjuades. Intervjuerna analyserades med en fenomenografisk ansats. I resultatet identifierades fyra huvudkategorier: Identitet, Självkännedom, Social funktion och Självvärdering. Varje informant hade sin beskrivning av begreppet självbild där flera kategorier fanns med, men deras betydelse och innehåll varierade. Det som var primärt för den enskilde utgjorde sedan självbildens grund. Variationen av uppfattningar om begreppet speglar svårigheten att nå konsensus om självbildens innebörd.},
 author    = {Jeppsson, Margareth},
 keyword   = {självbild, identitet, självkännedom, roller, självvärdering, de-sex-S:n, palliativ vård, fenomenografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självbild},
 year     = {2009},
}