Advanced

Närstående till personer med parkinsons sjukdom

Olsson, Yvonne and Clarén, Lena (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Parkinsons sjukdom (PS) är en kronisk neurologisk sjukdom som även påverkar livet för den närstående. Syftet var att undersöka och jämföra i vilken utsträckning närstående till personer med PS och en kontrollgrupp upplevde tillgången till hjälp, stöd och vård, samt hur detta förhöll sig till upplevd börda, hälsa och livskvalitet. Respondenterna rekryterades via Svenska Parkinsonförbundet och på en vårdcentral i samband med influensavaccinering. Svarsfrekvensen var 61 % respektive 79 %. Skillnaden mellan grupperna angående tillräcklig tillgång till hjälp, stöd och vård var statistiskt signifikant. Fyrtio procent av de närstående uppgav otillräcklig tillgång till hjälp, stöd och vård. Motsvarande i kontrollgruppen var endast 5 %. Hos de... (More)
Parkinsons sjukdom (PS) är en kronisk neurologisk sjukdom som även påverkar livet för den närstående. Syftet var att undersöka och jämföra i vilken utsträckning närstående till personer med PS och en kontrollgrupp upplevde tillgången till hjälp, stöd och vård, samt hur detta förhöll sig till upplevd börda, hälsa och livskvalitet. Respondenterna rekryterades via Svenska Parkinsonförbundet och på en vårdcentral i samband med influensavaccinering. Svarsfrekvensen var 61 % respektive 79 %. Skillnaden mellan grupperna angående tillräcklig tillgång till hjälp, stöd och vård var statistiskt signifikant. Fyrtio procent av de närstående uppgav otillräcklig tillgång till hjälp, stöd och vård. Motsvarande i kontrollgruppen var endast 5 %. Hos de närstående var egen smärta som ökade risken för att respondenten skulle uppleva otillräcklig tillgång till hjälp, stöd och vård. Genom spridning av resultaten kan förståelsen för de närstående öka och även förutsättningarna för ett bra omhändertagande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Yvonne and Clarén, Lena
supervisor
organization
alternative title
Upplevelse av hjälp, stöd och vård.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
närstående, Parkinsons sjukdom, stöd, börda, livskvalitet
language
Swedish
id
2527811
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527811,
 abstract   = {Parkinsons sjukdom (PS) är en kronisk neurologisk sjukdom som även påverkar livet för den närstående. Syftet var att undersöka och jämföra i vilken utsträckning närstående till personer med PS och en kontrollgrupp upplevde tillgången till hjälp, stöd och vård, samt hur detta förhöll sig till upplevd börda, hälsa och livskvalitet. Respondenterna rekryterades via Svenska Parkinsonförbundet och på en vårdcentral i samband med influensavaccinering. Svarsfrekvensen var 61 % respektive 79 %. Skillnaden mellan grupperna angående tillräcklig tillgång till hjälp, stöd och vård var statistiskt signifikant. Fyrtio procent av de närstående uppgav otillräcklig tillgång till hjälp, stöd och vård. Motsvarande i kontrollgruppen var endast 5 %. Hos de närstående var egen smärta som ökade risken för att respondenten skulle uppleva otillräcklig tillgång till hjälp, stöd och vård. Genom spridning av resultaten kan förståelsen för de närstående öka och även förutsättningarna för ett bra omhändertagande.},
 author    = {Olsson, Yvonne and Clarén, Lena},
 keyword   = {närstående, Parkinsons sjukdom, stöd, börda, livskvalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Närstående till personer med parkinsons sjukdom},
 year     = {2009},
}